« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-1380/MJT/2021 Smlouva darovací- Město Hostomice jako obdarovaný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
[ <.>,(J- S-1380/MJT/2021 " Níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavírají dle ust.§ 2055 a násl.z.č.89/2012 Sb.<.> občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů Středočeský kraj IČO 70891095 se sídlem Zborovská 8 Ill l,Praha 5,PSČ 150 21 zastoupený panem Liborem Lesákem,radním,na základě pověřeni ze dne 4.12.2020 dále též jen,<,> Dárce" a Město Hostomice IČO 00233269 se sídlem Tyršovo náměstí 165.Hostomice,PSČ 267 24 zastoupené panem Vítem Št'áhlavským,starostou dále též jen,<,> Obdarovaný" tuto smlouvu darovací l.l.Středočeský k'aj je výlučným a neomezeným vlastníkem pozemků v k.ú.Hostomice pod Brdy,a to p.Č.15/2 o výměře 44 m' - ostatní plocha p.č.790/2 o výměře 60 m2 - ostatní plocha p.č.877/2 o výměře 1323 m2 - ostatní plocha p.Č.956/1 o výměře 14 m2 - ostatní plocha p.č.975 o výměře 1101 m2 - ostatní plocha p.č.1209/1 o výměře 30003 m2 - ostatní plocha p.Č.1720/9 o výměře l 1975 m2 - ostatní plocha p.Č.1792/33 o výměře 20994 m' - ostatní plocha zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Beroun na LV 490 pro obec Hostomice a katastrální území Hostomice pod Brdy.2.Pozemky byly předané k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizaci,se sídlem Zborovská 81/1 l,Praha 5.3.Geometrickým plánem č.940-136/20156,pro obec Hostomice a k.ú.Hostomice pod Brdy,vyhotoveným který je nedílnou součástí této smlouvy,byl z pozemku p.č.975 v k.ú.Hostomice pod Brdy oddělen díl,<,> o2" o výměře 1087 m2,který se slučuje do pozemku p.č.975 v k.ú.Hostomice pod Brdy.l l.m 4.Geometrickým plánem č.940-136/20156,pro obec Hostomice a k.ú.Hostomice pod Brdy.vyhotoveným který je nedílnou součástí této smlouvy.byl z pozemku p.č.877/2 v k.ú.Hostomice pod Brdy oddělen díl,<,> b2" o výměře 1321 m2,který se slučuje do pozemku p.č.877/2 v k.ú.Hostomice pod Brdy.5.Geometrickým plánem č.940-136/20156,pro obec Hostomice a k.ú.Hostomice pod Brdy.vyhotoveným který je nedílnou součástí této smlouvy,byl z pozemk...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz