« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oboustraně podepsaný dodatek náměstkem - 001098/Vitásková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
r"
<br> 9"°'ň
<br> -48-
<br> evidenČní číslo smlouvy Poskytovatele: S-5116/ŘDP/2019/1
<br> Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
<br> dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve Středočeském kraji
<br> 2019- 2023"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> Č.ú.: 8118142/0800
<br> (dále jen,<,> poskytovatel")
<br> a
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> bydlištěm: XXXXX Obořiště
<br> datum narození XXXX
<br> Registrační číslo žádosti: 001098
<br> (dále jen,<,> příjemce")
<br> uzavírají tento Dodatek Č.1 (dále jen,<,> Dodatek") k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výmčna zdrojů tepla na pevná paliva v
<br> rodinných domech ve Středočeském kraji
2019- 2023" (dále jen,<,> Smlouva")
<br> uzavřené dne 12.5.2020
<br> l
<br>
<br> l.Text ČI.II <.>,odst.6.Smlouvy se mší a nahrazuje se textem následujícího znění:
<br> l
Při)'emceje povinen zrealizovat a dokončit dílčí projekt (tzn.týměnu starého kotle l.a 2.emisní
třídy za nový tepelný zdroj)
<br> · do 12 kalendářních měsíců ode dne podepsání smlouvy oprávněným zástupcem
poskytovatele
<br> 2.Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.S uzavřením tohoto Dodatku vyslovila souhlas Rada Středočeského kraje usnesením
<br> č.080-792020RK ze dne 02.11.2020 v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského
<br> kraje č.017-24/2020/ZK ze dne l.6.2020 a v případě tohoto právního jednání Středočeského
<br> kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné k jeho
<br> platnosti <.>
<br> 4.Podpisem tohoto Dodatku povčřila Rada Středočeského kraje Ing.Jaroslava Cingra <,>
<br> vedoucího Odboru řízení dotačních projektů a Mgr.Ondřeje Nauše,vedoucího oddčlení
<br> skupinových projektů Odboru řízení dotačních projektů,usnesením Č.022-25/2019/RK ze dne
<br> 12....

Načteno

edesky.cz/d/4637716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz