« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.995 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-78828/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.995 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-78828/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 995
ze dne 3.5.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z
<br> Norských fondů - neinvestice určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací
MČ Praha 12
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 137,20 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 12 na akci EU - Adaptační
strategie ke klimatickým změnám na Praze 12 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 21.5.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.995 ze dne 3.5.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0015464220059 4113 060590003 0216 116,60 116 631,90
<br> ROZ MHMP 0015464220059 4113 060190006 0216 20,60 20 582,10
<br> 137,20 137 214,00
<br> Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 12 0015464000012
EU - Adaptační strategie ke klimatickým změnám
<br> na Praze 12
6330 5347 90003 0216 116,60 116 631,90
<br> Praha 12 0015464000012
EU - Adaptační strategie ke klimatickým změnám
<br> na Praze 12
6330 5347 90006 0216 20,60 20 582,10
<br> C e l k e m 137,20 137 214,00
<br> C e l k e m
<br> III.Úprava rozpočtu běžných/kapitálových výdajů - XXX.XXXX/XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> POL ...

Načteno

edesky.cz/d/4632433

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz