« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.991 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků od MČ Praha 7 do státního rozpočtu OVO-78829/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.991 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků od MČ Praha 7 do státního rozpočtu OVO-78829/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 991
ze dne 3.5.2021
<br> k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků
od MČ Praha 7 do státního rozpočtu
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 931,10 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.vrácení finančních prostředků Ministerstvu práce a sociálních věcí v souvislosti
s ukončením projektu realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost
městskou částí Praha 7 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 7.5.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.991 ze dne 3.5.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 7 0010631000007
<br> EU - Ověření implementace soc.bydlení
<br> (projekt.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235) 6330 4137 13013 0516 931,10 931 075,03
<br> 931,10 931 075,03
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0010631000000
<br> EU - Ověření implementace soc.bydlení
<br> (projekt.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235) 6402 5364 13013 0516 931,10 931 075,03
<br> 931,10 931 075,03C e l k e m
<br> Odbor ORG Účel / Název akce ODPA POL ÚZ ORJ
<br> Úprava rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy a vrácení účelových neinvestičních dotací MPSV
<br> Účel / Název akce ODPA
<br> C e l k e m
<br> Úprava rozpočtu hlavního města Prahy o vratky transferu poskytnutého ze státního rozpočtu
<br> Úprava rozpočtu příjmů vlastního hlavního města Prahy
<br> Městská část ORG POL ÚZ O...

Načteno

edesky.cz/d/4632432


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz