« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.979 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 OVO-78830/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.979 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 OVO-78830/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 979
ze dne 3.5.2021
<br> k úpravě rozpočtu hl.m.Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 7.5.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: primátor hl.m.Prahy
Tisk: R-40120
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.979 ze dne 3.5.2021
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> FON MHMP 2000002000000 OPPPR - Předfinancování podílu EU 0 0902 -42 667,60
<br> FON MHMP 2000000000000 OPPPR - Spolufinancování projektů 0 0902 -34 134,10
<br> INV MHMP 2341037000000 Výstavba P+R Černý Most 108517985 0321 42 667,60
<br> INV MHMP 2341037000000 Výstavba P+R Černý Most 108100105 0321 34 134,10
<br> INV MHMP 2341037000000 Výstavba P+R Černý Most 108500999 0321 -42 667,60
<br> INV MHMP 2341037000000 Výstavba P+R Černý Most 108100999 0321 -34 134,10
<br> -76 801,70
<br> Úprava rozpočtu tř.8 -financování
<br> INV MHMP 2341037000000 Výstavba P+R Černý Most 0000 8115 999 0321 42 667,60
INV MHMP 2341037000000 Výstavba P+R Černý Most 0000 8115 999 0321 34 134,10
<br> 76 801,70
<br> UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> C e l k e m
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> ODPA
<br> C e l k e m
<br> Úprava celkových
<br> nákladů (v tis.Kč)
Odbor/Organiza...

Načteno

edesky.cz/d/4632431


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz