« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.992 - k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky OVO-78831/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.992 - k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky OVO-78831/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 992
ze dne 3.5.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče
od MČ hl.m.Prahy Úřadu práce České republiky
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 312 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení v souvislosti s přijetím vratek příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 2021
od městských částí Praha 4,Praha 12,Praha 16 a Praha 21 a jejich vrácení Úřadu práce
České republiky
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 12.5.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava rozpočtu příjmů
*
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace ORG Účel rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091631210059 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - 4116 13010 0516 -312,0 -312 000,00
<br> MČ Praha 4 0091631000004 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 6330 4137 13010 0516 144,0 144 000,00
<br> MČ Praha 12 0091631000012 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 6330 4137 13010 0516 88,0 88 000,00
<br> MČ Praha 16 0091631000016 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 6330 4137 13010 0516 44,0 44 000,00
<br> MČ Praha 21 0091631000021 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 6330 4137 13010 0516 36,0 36 000,00
<br> C e l k e m 0,0 0,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vrácení státního příspěvku Úřadu práce ČR
<br> POL ORJ
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.992 ze dne 3.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> Úřad práce České republiky –...

Načteno

edesky.cz/d/4632430


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz