« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Rozpočtová opatření k 04.05.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoctova_opatreni_k_04.05.2021.pdf
Město Český Krumlov 1
<br> r.o.orj.org.pol.§ ÚZ název rozpočet +/-příjmy +/-výdaje
upravený
rozpočet usnesení
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2021
Příjmy celkem 409 508,40
Výdaje celkem 438 986,40
Saldo hospodaření -29 478,00
Financování 29 478,00
<br> LEDEN
<br> NEBYLO ŽÁDNÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
<br> ÚNOR
<br> OVV,ODSH,OS
1 3 161 přestupkové řízení 135,00 -135,00 0,00 č.0039/RM4/2021
<br> 3 161 4121 dotace od obcí - veřejnosprávní sml.300,00 -300,00 0,00
10 609 poradenské a právní služby 260,00 -150,00 110,00
10 619 pokuty - doprava vč.exekučních nákl.2 120,00 -2 120,00 0,00
10 622 kontrolní vážení 5,00 -5,00 0,00
20 161 přestupkové řízení 0,00 135,00 135,00
20 161 4121 dotace od obcí - veřejnosprávní sml.0,00 300,00 300,00
20 609 poradenské a právní služby 0,00 150,00 150,00
20 619 pokuty - doprava vč.exekučních nákl.0,00 2 120,00 2 120,00
20 622 kontrolní vážení 0,00 5,00 5,00
<br> 0,00 0,00
<br> OF
2 4 40 4122 dotace na regionální funkce knihovny 0,00 1 480,00 1 480,00 č.0039/RM4/2021
<br> 4 40 5336 příspěvek z dotace KÚ pro měst.knihovnu 0,00 1 480,00 1 480,00
1 480,00 1 480,00
<br> OF
3 4 246 5901 příspěvky OF - REZERVA 40,00 -20,00 20,00 č.0039/RM4/2021
<br> 4 246 5222 příspěvek - Sdružení cestovního ruchu 0,00 20,00 20,00
0,00
<br> OF
4 4 248 5901 Dotační výdaje - REZERVA 1 000,00 -500,00 500,00 č.0039/RM4/2021
<br> 4 363 6901 REZERVA - spolufinancování dotací 2 000,00 -515,30 1 484,70
4 245 5366 vratka nedočerpané dotace SPOD 0,00 1 015,30 1 015,30
<br> 0,00
<br> oKS,OSMI
5 2 39 5221 dotace MD o.p.s.- provoz klášterů 10 393,00 -2 293,00 8 100,00 č.0039/RM4/2021
<br> 56 305 5221 dotace MD o.p.s.- provoz klášterů 0,00 2 293,00 2 293,00
0,00
<br> OSMI
6 56 466 4216 dot.OPŽP - osazení retenční nádrže 0,00 949,74 949,74 č.0039/RM4/2021
<br> 4 363 6901 REZERVA - spolufinancování dotací 1 484,70 -170,00 1 314,70
56 466 osazení retenční nádrže,psí útulek 0,00 1 119,74 1 119,74
<br> 949,74 949,74
<br> OSMI
7 56 730 4222 dot.KÚ - studie na zmírnění klim.změn 0,00 99...

Načteno

edesky.cz/d/4631535

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz