« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

210203444_seznam_om.pdf
Český Krumlov,Horní Brána 121
Český Krumlov,Horní Brána 126
Český Krumlov,Horní Brána 220
Český Krumlov,Horní Brána 224
Český Krumlov,Horní Brána 226
Český Krumlov,Horní Brána 241
Český Krumlov,Horní Brána 243
Český Krumlov,Horní Brána 245
Český Krumlov,Horní Brána 248
Český Krumlov,Horní Brána 260
Český Krumlov,Horní Brána 284
Český Krumlov,Horní Brána 301
Český Krumlov,Horní Brána 323
Český Krumlov,Na Kovárně 313
Český Krumlov,Na Kovárně 347
Český Krumlov,Na Kovárně 551
Český Krumlov,Na Kovárně 552
Český Krumlov,Papírenská 104
Český Krumlov,Papírenská 105
Český Krumlov,Papírenská 223
Český Krumlov,Papírenská 242
Český Krumlov,Slepá 244
Český Krumlov,Slepá 270
eon_oznameni.pdf
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
210203444
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,06.05.2021
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
25.05.2021
<br>
od 08:00
<br>
do 25.05.2021
<br>
10:00
<br> Obec
Český Krumlov
<br> Část obce
Horní Brána
<br> Vypnutá oblast:
Horní Brána dle vyvěšených plakátů
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č <.>
458/2000 Sb.ve znění pozdější...

Načteno

edesky.cz/d/4631534

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz