« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje PER-78749/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje PER-78749/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 29.dubna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací
<br> v odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3211)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a
<br> dokumentací,s místem výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek.Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Pracovní místo je vhodné také pro absolventa/absolventku <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  výkon úřadu územního plánování v působnosti hl.města Prahy včetně zajišťování
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro územní plán hl.m.Prahy
<br>  zajišťování činností souvisejících s pořizováním,projednáváním a schvalováním
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (dle stavebního
<br> zákona)
<br>  poskytování informací o využití ploch a pozemků dle územního plánu hl.m.Prahy
<br>  vydávání závazných stanovisek k územním řízením
<br>  vyjádření k záměrům investorů z hlediska územního plánování a k návrhům na dispozice
s majetkem města
<br>  konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování
<br>  vypracovávání odborných posudků
<br>  spolupráce při rozporných jednáních a řízeních
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) plná svéprávn...

Načteno

edesky.cz/d/4625239

Meta

Nabídka zaměstnání   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz