« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka řízení organizací v odboru dopravy PER-78787/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka řízení organizací v odboru dopravy PER-78787/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 3.května 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka řízení organizací
<br> v odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3336)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka řízení organizací,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek malého a velkého rozsahu v rámci
odboru
<br>  zajišťování činnosti související s TSK a.s <.>,zejména
zajišťování monitoringu při identifikaci akcí v oblasti souvislé údržby a oprav
<br> pozemních komunikací a technologických objektů a investičních akcí na
<br> komunikačním majetku hl.města Prahy
<br> zpracovávání stanovisek odboru a koordinace aktivit při věcném ověřování
opodstatněnosti navržených akcí TSK,komunikace s TSK
<br> prověřování dokumentace a podkladů k navrhovaným akcím včetně lokálního
poznání
<br> příprava kontroly a monitorování realizace schválených akcí
koordinace kontroly realizace akcí
účast na jednáních výběrových komisí veřejných zakázek vypsaných TSK
<br>  zajišťování činností souvisejících se zrušením Technické správy komunikací hl.m <.>
Prahy,p.o.(TSK p.o.),zejména
<br> zodpovědnost za účetní zaevidování činnosti,která přešla na příslušné odbory
Magistrátu hl.města Prahy
<br> zajišťování součinnosti s jednotlivými advokátními kancelářemi a součinnosti
při dožádání orgánů činných v trestním řízení
<br> zajišťování součinnosti při vypořádání pohledávek včetně...

Načteno

edesky.cz/d/4625182

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz