« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - pozvánka a program na jednání zastupitelstva 12. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program.pdf
Program
na řádné zasedání Zastupitelstva města Říčany č.21-04 <,>
<br> které se koná dne 12.05.2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Říčany,Masarykovo nám.53
<br>
I.ZAHÁJENÍ
<br> II.PROGRAM ZASEDÁNÍ
<br> III.KONTROLA ZÁPISU č.21-03
<br> IV.DISKUZE - DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ MĚSTA
<br> V.ÚKOLY:
<br>
Věc: PM č.Předkládá:
<br> 1 Rozhodnutí o návrzích na změnu ÚP Říčan I.čtvrtletí 2021 036/21 XXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br> X Návrh na pořízení změny č.7 ÚP Říčan 037/21 XXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br> X Dodatek č.X k plánovací smlouvě - IS pro 2x RD u ulice Bílá 038/21 XXXXXXXXX XXXXXXX XXX <.>
<br> X Dodatek č.X k plánovací smlouvě - Na Fialce,s.r.o <.>,ZŠ a MŠ Magic Hill 039/21 XXXXXXXXX XXXXXXX XXX <.>
<br> X Dotace města - Program Akce XXXX 040/21 XXXXXXXX XXXX Mgr <.>
<br> X Koupě spoluvlastnického podílu id.2/3 na pozemku parc.č.1826/10 k.ú <.>
Říčany u Prahy
<br> 041/21 XXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br> X Zveřejnění záměru směny pozemků,Verdunská 042/21 XXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br> X Zveřejnění záměru směny pozemků parc.č.85/17 a 85/32 k.ú.Říčany -
Radošovice za parc.č.1214/10 k.ú.Říčany u Prahy
<br> 043/21 XXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br> X Dodatek č.X zřizovací listiny 4.základní školy Nerudova Říčany,příspěvková
organizace
<br> 044/21 XXXXXXXX XXXX Mgr <.>
<br> XX Darovací smlouva pro Thomayerovu nemocnici - peněžní prostředky z
veřejné sbírky
<br> 045/21 XXXXXXXX XXXX Mgr <.>
<br> XX Volba přísedících k OS Praha-východ pro volební období 2021-2025 046/21 XXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br> XX Žádost o finanční dar - útulek pro psy 047/21 XXXXXXXX XXXX Mgr <.>
<br> XX Dopravní situace a nevhodný povrch ulice Rooseveltova 048/21 XXXXXXXXXX XXXXX XXX <.>
<br>
<br> Diskuse (dotazy a připomínky členů zastupitelstva) – Závěr
<br>
<br>
V Říčanech dne 4.5.2021
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
starosta města
<br>
2021-05-04T11:04:16+0000
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Pozvánka.pdf
PPOOZZVVÁÁNNKKAA
<br>
<br>
<br>
<br>
na řádné zasedání Zastupitelstva města Říčany <,>
<br>
které se bude konat ve středu
<br>
12.května 2021 od 18.00 hodin
<br> v zasedací síni Městského úřadu v Říčanech <,>
<br> Masarykovo náměstí 53
<br>
<br>
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce a na www.ricany.cz
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta města
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4625027

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz