« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Urxova 6 x Petra Slezáka 12, Praha 8, parc. č. 810, 809, k.ú. Karlín TSK-78711/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Urxova 6 x Petra Slezáka 12, Praha 8, parc. č. 810, 809, k.ú. Karlín TSK-78711/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,! |O 00 Praha 1 0 Z N 'A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístěni restaurační předzahrádky
<br> lokalita: Urxova 6 x Petra Slezáka 12,Praha 8,Karlín,období 26.05.2021— 14.11.2021
<br> výměra.40 m2
<br> budoucí nájemce PG foodies s.r.o.IČO: 05518733 Sídlo: Urxova 6,Praha 8,Karlín,PSČ 186 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 29.04.2021 Poslední den zveřejnění: 14.05.2021
<br> podpis a atrlrk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4624149


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz