« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem viz. komunikace TSK-78736/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem viz. komunikace TSK-78736/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,1C:»00064581,DIČ:CZOOOG4581 zastoupené Techniclgou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,1 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu % 36 odst'.] zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem pronájmu předzahrádky
<br> Číslojednací Budoucínájemce Období \lý Lokalita MČ IČO Parcelníč.kat.území mě ra.m2 1/21/1290/140 Demínka Gastro.r.o.15.5.22 Škrétoval 2 27868869 4097/5 Vinohr dy 30.9.2021
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXXXXXXXX
<br> První den zveřejnění:.<.>.<.> 29.4.2021 Poslední den zveřejně í:.<.>.l4.5.2021
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,\ m.m.PRAHY,a.s.Řásnovka 77013315 10 00 PRAHM
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4624147


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz