« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Trávníčkova- zábor TSK-78744/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Trávníčkova- zábor TSK-78744/2021
Hlavm mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha ]
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> část komunikace Trávníčkova parc.č.2160/161 k.ú.Stodůlky za účelem stavebního záboru pro Zařízení staveniště
<br> lokalita: PRAHA 13 (STODÚLKY) období: od 20.05.2021 do 31.03.2022 (316 dnů) výměra.60 m2
<br> budoucí vypůjčitel DEREZA,společnost s ručením omezeným Sídlo: Libocká 685/43d,Liboc,162 00 Praha
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX TSK XXXX telefon: XXX XXX XXX,e-mail:
<br> První den zveřejnění: 29.04.2021 Výr/“ Poslední den zveřejnění: 14.05.2021 ' Ú—
<br> podpis & otisk razítka

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz