« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva
Městský úřad Slavičín stavební úřad
<br> čislo jednací: SÚ-1653—2017-Hr město Slavičín ze dne: 19.04.2021 Osvobození 25 vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Slavičín telefon: XXXXXXXXX e-mail: pavlackova©mesto-slavicin.cz
<br> VYZVA
<br> město Slavičín,IČO 00284459,Osvobození 25,763 21 Slavičín (dále jen "žadatel") podalo dne 27.04.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Divnice - odkanalizování a čištění odpadních vod"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.22 (zastavěná plocha a nádvoří),26/2 (zastavěná plocha a nádvoří),27 (zastavěná plocha a nádvoří),28 (zastavěná plocha a nádvoří),30 (zastavěná plocha a nádvoří),37 (zastavěná plocha a nádvoří),40 (zastavěná plocha a nádvoří),43/1 (zastavěná plocha a nádvoří),87 (zastavěná plocha a nádvoří),92 (zastavěná plocha a nádvoří),105 (zastavěná plocha a nádvoří),126 (zastavěná plocha a nádvoří),130 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.11/2 (ostatní plocha),156 (ostatní plocha),157/1 (trvalý travní porost),157/3 (zahrada),159 (zahrada),160 (trvalý travní porost),161/1 (zahrada),161/2 (zahrada),162 (zahrada),167 (zahrada),171 (zahrada),174 (zahrada),177/2 (zahrada),182 (zahrada),183/6 (zahrada),187 (zahrada),588/1 (ostatní plocha),1119/2 (ostatní plocha),1119/29 (trvalý travní porost),1119/30 (ostatní plocha),1379/6 (zahrada),1379/9 (ostatní plocha),1388/12 (ostatní plocha),1388/14 (ostatní plocha),1388/23 (ostatní plocha),1388/25 (ostatní plocha),1414/2 (orná půda),1418/5 (ostatní plocha),1418/6 (ostatní plocha),2071/1 (ostatní plocha),2079 (ostatní plocha),2080/1 (ostatní plocha),2080/3 (ostatní plocha),2080/4 (ostatní plocha),2080/5 (ostatní plocha),2080/6 (ostatní plocha),2080/7 (ostatní plocha),2080/8 (ostatní plocha),2080/10 (ostatní plocha),2080/12 (ostatní plocha),2080/13 (ostatní plocha),2080/15 (ostatní plocha),2084/10 (ostatní plocha),2096/4 (vodní plocha),2108/1 (ostatní plocha),2108/3 (ostatní plocha),2108/7 (zahrada),2108/11 (ostatní plocha),2110/1 (ostatní plocha),2110/2 (ostatní plo...

Načteno

edesky.cz/d/4623752

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz