« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Porovnání kalkulace a skutečnosti ČOV za měsíce 10-12/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnani_kalkulace_a_skutecnosti_COV_za_10_az_12_roku_2020.pdf
Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA XXXXXXXXXXX XXX XXXX od října do prosince
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 I _“ mc ščného _ _ ČEVAK a.s._ _ _ _ __ Il Provozovatel - název a IC ČĚVÁKa; 6—0849657—í ||| [ Vlastník - název a IC čšký |<er Cov _ _ _ _ 002458ší T TW _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _',B64 V Index 1 až x Vl | IČPE související s cenou _ _ _ _ _ __ i _ _ _ Náklady pro výpočet ceny pro vodn—é a stočné _ _ _.Voda pilná _ _ Voda odpadní Rádek — Nákladové položky 2020 2020 ' 2020 2020,__ - Rozdíl Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 | 3 4 —5 6 r 7 8 —1 _ _ i\Eteriai 0000 0,000 0,000 0.143 _| 0,134 0,009" 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 _ 0,000“ 0,000 ' 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění _ 0,000 0,000 0,000 _ 0,000 0,000 0,000- 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,087 0,084 0,003 1.4 - ostatní materiál 0,000 ' 0,000— 0,000 0,056 0,050 0,006 2.Energie 0,000 i 0,000 0% 0,952 0,736 0—,216 2.1 - elektrická energie 0,000 0,000 0,000 | 0,952 0,720 0—232 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 -0—01š 3 Mzdy 0,000 0,000 0,000 | 1,689 1,288 0,402 3.1.přímé mzdy 0,000 _ 0,000 _ 0,000 " _ 1,261 0,940 t).—321 3.2 - ostatní osobní nákiady 0,000 0,000 0,000 0,428 0,348 0—,080 4 Ostatní přímé nákiady 0,000 0,000 ' 0,000 2,658 2,713 0055 4.1 _Íodpísy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 —0,000 : 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,138 0,200 i 0,062 4.3 _ - n—ájem infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 2,520 2,513 0,007 ' 4.4 ' - pr_ostředky :;an infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 '— 5 ' Pr_c>voz_ríííákiá—dy 0,000 0,000 0,000 0,836 1.132 0,295 ? Ž poplatky Za vypouštení odpadních vod 0,000 [ 0,000 0,000 0,270 0,052 0,25— _ 5 ' 'Tstatní provozní náklady externí _ 0,000 0,000 0,000 i 0,553 1,040 -0,487 I—š _- Sstatní—provozní náklady ve ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz