« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - oznámení na ÚD-prodej Hurtovi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_hurtovi_001.pdf
<,>,MUCK 23041/2021/OSMI/Raj OZNAMENI podle 5 39 zák.č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů
<br> Město Český Krumlov oznamuje
<br> záměr prodeje části pozemků parc.č.1452/1 a 1490/3 vše k.ú.Český Krumlov 0 souhrnné výměře cca 60 m2( viz zákres ve fotomapě) jako zázemí k pozemku parc.č.st.1095,jehož součástí je objekt k bydlení Latrán č.p.209,vlastníku objektu dle předložené žádosti,za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku,vyhotoveněho na náklady kupujících <.>
<br> Vyvěšeno: 4.5.2021 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4623157


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz