« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - oznámení na ÚD-pronájem BD 119,120

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_pronajem_zatepleni_001.pdf
MUCK 23034/2021/OSMI/Raj
<br> OZNÁMENÍ podle 5 39 Zák.č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů
<br> Město Český Krumlov oznamuje
<br> záměr pronájmu části pozemku parc.č.810/2 v k.ú.Český Krumlov o výměře cca 15 m2 (dle přiloženého zákresu) v rámci stavby " Zateplení bytového domu č.p.119,120 Sídliště Vyšný Nádražní Předměstí Český Krumlov "na pozemku parc.č.st.1444 v k.ú.Český Krumlov investorovi stavby na dobu určitou do kolaudace uvedené stavby za ročnína'jemně 20,- Kč/ m2 <.>
<br> 1
<br> ' _,sram / \ | 1448 ' 1446 42š8 ' ! | „___/í.- ) __ __.-_ -' _„/' -_ fr Čt:!,Q // /.!.- __ „a'/í __/ 810/24 \ " _x'< J/"*\ / f sw,-f \.<.>.v“,_ <.>," >< 1531 \) _.f/ __,f _„f_ —____ Sí./.<.> \ 1530 \,- „x _/ IL \\ -- <.>,*/,I _) " 1/23,!,/' \ _x/,! \___ __x'810/22 -_ 810/2 \ jí /r _,f'ň' __ O_ __ ) _/_,---__ --\<_._-—- 15-29 -.<.>._ Px _ ) ;" \ /,___ _ -___.ÁE__ /_,_ him 4m \\,f," \ '.<.> „x _ _! 471-5 __ __ --_-»____/ 810/51 _ \\ 510/50 ___/.(__._ _ GQ.Š\\/lg a15/V 20__/_.f,5'm Q \_ \ ;],I ' _____/ 13 \ mnm ! \.\ |
<br> Vyvěšeno: 4.5.2021 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4623156


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz