« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části p.p.č. 1299/1 v k. ú. Český Krumlov)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

URD_Hadasc.pdf
MUCK 23042/2021/val
<br> Město Český Krumlov Městský úřad Odbor správy majetku
<br> Oznamuje ve smyslu 5 39 zák.č.128/2000 Sb.v platném znění záměr výpůjčky pozemku části parcely č.1299/1 (ostatní plocha,ostatní komunikace) v k.ú.Ceský Krumlov o velikosti 2 m2
<br> 1299/1 66
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to
<br> písemně,prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Českém Krumlově nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Vyvěšeno dne: 4.5.2021
<br> Sejmout dne." 20.5.2021 v.MESTW Sejmuto:
<br> Český Krumlov -g-

Načteno

edesky.cz/d/4623155

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz