« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnani_kalkulace_a_skutecnosti_VHM_za_2020.pdf
Příloha Č 20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> _ _Tabulka č.1 _ Příjemce vodného a stočnéh_o CEVAK a_,s._ _ _ __“ ír Provozovatel- název a IC ČEVAK_a.s._ _ _ _ &496? lll Vlastník - název a IC Český Krumlov _ Ewe—sei IV FormulářA až F _ _ A100 V Index 1 až x _ T IČPE související s cenou _ _ _ _ _ __ Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stoíné _ | Řádek _ _ _ _ __; _Voda_pitná __ voda odpadní _ 'i Nákladové položky 2020 2020,2020 2020,— — — Rozdll Rozdll Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 _ 4 | 5 6 7 8 1 Materiál _ 12,365 1Ě4T _ -_0,908 15,084 14,544 0,540 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.579 _ 0,600 _ -0,021 0,000 0,000 0,000 _ 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda přeÉná k čištění _ _ 11,639 _ 12,364 -0,724 14,768 14,172 _ 0,596 1.3 -chemikálie 0,012 0313 -0,001 0,000 ' 0,000 _ 0000 1.4 - ostatní materiál Wae _ _ 0_,7Š7_ -O,1_61_ 0,316 0,372 0056 i 2.Energie 0,218 _ 0,250 0,032 0,325 _ 0,315 _ 0_,010 _.2.1 - elektrická energie 0,218 0,250 0,032 0,325 0,315 0010 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy _ 2,322 „_ _ 2,449 _ -0,127 2,310 1,691 0,620 3.1 - přímé mzdy 1,701 1,775 0,074,1,679 1,225 0,454 3.2 - ostatní osobní náklady _ 0,621 0,674 _ -0,05_3 _ 0,631 0.466 0.165 4 i Ostatní přímé naklady _ 6,254 __ 6,957 -0.704 _ 8,462 i 8,631 -O,169 4.1 i - odpisy _ _ _ _ _ 0Ě_ 0%0 _ o.oí 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,565 1,209 -0.704 0,744 0,913 -O.169 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 5,559 5,689 0,000 7,718 7,718 0000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního_maj_etku ' 0,060 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady _ 2,(É_ 2,2__85 -0,212 2,534 2,903 0,370 ' 5.1 - poplatky za vypouštení odHiiclÍ vod _ _ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz