« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Malšín - testování soutěžního vozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-21435.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> ČK motorsport s.r.o <.>,IČO 26102811,K.Světlé 2/2238,370 04 České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 26.04.2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích – místních komunikacích Města Vyšší Brod a Obce Malšín,přesněji -
místní komunikace Ostrov na Šumavě ↔ Kyselov,dále viz.DIO z důvodu konání akce:
<br>
<br> Sportovní motoristická akce – testování soutěžního vozidla <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,v platném znění,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen "orgán policie") č.j.: KRPC-990-84/ČJ-2021-020206 ze dne 19.04.2021 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikací takto:
<br>  Dotčené komunikace: místní komunikace mezi obcí Malšín,místní část Ostrov na
<br> Šumavě a obcí Kyselov (na pozemku parc.č.3051 v k.ú <.>
<br> Ostrov na Šumavě a poz.parc.č.1401/3 v k.ú.Bolechy)
<br>  V úseku: kyvadlová uzavírka úseku Ostrov na Šumavě ↔ Kyselov
<br> viz.DIO v příloze
<br>  Komu se stanovuje: žadateli
<br>  Důvod žádosti: testování soutěžního vozidla
<br>  Termín: 05.května 2021 v době od 8:00 do 16:00 hodin
<br>  Velikost dopravní značky: základní
<br>  Provedení značky (typ): svislá dopravní značka
<br>  Odpovědná osoba: XXX XXXXX XXXXXXXXXX,tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního
hospodářství
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111
<br>
<br> IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
<br> ...
DIO_testovaci_usek_Ostrov_-_Kyselov.pdf
Testovací úsek rallye
Ostrov - Kyselov
<br> B1
Z2
<br> B
2
4
b
<br> B
2
4
a
<br> B24a
<br> B
2
4
b
<br> B
1 Z
<br> 2
<br> Mgr.XXX XXXXXX
<br> REALIZACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
U Tří dubů XXXX/XX
<br> 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> tel.: +420 739 472 021,IČ: 06597670
<br> znackyhanzal@centrum.cz,www.znackyhanzal.cz
<br> Uzavřený úsek
<br>
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/4619819

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz