« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání komunikace - U Kasáren, ČK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-19818.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala společnost
<br> SETERM CB a.s <.>,IČ 26031949,Nemanická 16a/2765,370 10 České Budějovice
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném souhlasu Policie České republiky,Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu pod č.j <.>
KRPC-990-26/ČJ-2021-020206 ze dne 02.03.2021,podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> akce:
Zvláštní užívání komunikace – U Kasáren,Vyšný,Český Krumlov <.>
<br> Dotčená komunikace:
místní komunikace II.třídy (pomocný pozemek uvedené komunikace),ulice U Kasáren,Český
Krumlov,na pozemku parc.č.636/1 v k.ú.Vyšný <.>
<br> V úseku:
podélný výkop v pomocném silničním pozemku uvedené pozemní komunikace,u domu čp.156 <,>
Vyšný,Český Krumlov <.>
<br> Komu se stanovuje:
SETERM CB a.s <.>,IČ 26031949,Nemanická 16a/2765,370 10 České Budějovice <.>
<br> Důvod žádosti:
Zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací (výkop) za účelem uložení kabelů
NN <.>
<br> Termín:
04.05.2021 - 07.05.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního
hospodářství
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111
<br>
<br> IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
<br>
<br> číslo jednací spisová značka vyřizuje / telefon / e-mail Český Krumlov
<br> MUCK 21640/2021/ODSH/Is S-MU...
U_Kasaren.docx

Načteno

edesky.cz/d/4619818

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz