« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - Za Tavírnou, ČK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-19815.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala společnost
<br> INTEM spol.s r.o <.>,IČ 42407133,K dubu 2b/2330,149 00 Praha
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném souhlasu Policie České republiky,Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu pod č.j <.>
KRPC-990-46/ČJ-2021-020206 ze dne 22.03.2021,podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> akce:
Zvláštní užívání komunikace - Za Tavírnou,Český krumlov <.>
<br> Dotčená komunikace:
Pomocný pozemek místní komunikace III.třídy (ul.Za Tavírnou,Český Krumlov) <.>
<br> V úseku:
Překop na pozemku parc.č.369/3 v k.ú.Český Krumlov,u předního rohu garáže parc.č.st <.>
3442 v k.ú.Český Krumlov,v místě styku s veřejně přístupnou účelovou komunikací <.>
<br> Komu se stanovuje:
INTEM spol.s r.o <.>,IČ 42407133,K dubu 2b/2330,149 00 Praha <.>
<br> Důvod žádosti:
Zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací (výkop) za účelem uložení kabelů
NN <.>
<br> Termín:
04.05.2021 - 07.05.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního
hospodářství
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111
<br>
<br> IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
<br>
<br> číslo jednací spisová značka vyřizuje / telefon / e-mail Český Krumlov
<br> MUCK 21547/2021/ODSH/Is S-MUCK/19815/2021/ODSH/Is
B...
Za_Tavirnou.docx
ngxvix 27%
<br>
<br>
I//
<br> ”my“ «
1m“ ‘
<.> V369/3 F
<br> II—”
<br> 588
<br>.3957
I744
<br> ; 544‘
<br> XXX X RE
zoish' odhéralel
<br>
<br>
ngxvix 27%
<br>
<br>
I//
<br> ”my“ «
1m“ ‘
<.> V369/3 F
<br> II—”
<br> 588
<br>.3957
I744
<br> ; 544‘
<br> XXX X RE
zoish' odhéralel

Načteno

edesky.cz/d/4619817

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz