« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/160 - omezení rychlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-18218.pdf
VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VE VĚCI NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,v platném znění,v souladu s ustanovením § 77 odst.3 a 5 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,a § 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,v platném znění,zahajuje řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích opatřením obecné povahy v souvislosti se zlepšením organizace
dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci silnici II/160místních
komunikacích 1c a 4c v obci Zubčice vše v katastrálním území Český Krumlov.Řízení
je vedeno na základě podnětu,který podala dne 9.4.2021
<br> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o <.>,závod Český Krumlov,IČ: 70971641 <,>
Budějovická 127,381 01 Český Krumlov
<br> Předmětem návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v katastrálním území Zubčice je osazení svislého dopravního značení,vodorovného dopravního
značení a dopravního zařízení <.>
<br>
 dotčené komunikace,místo: úsek silnice II/160 v extravilánu obce bez úrovňových
<br> křižovatek a významných sjezdů mezi Městem Větřní a Městem Český Krumlov,staničení
3,540 km - 3,640 km viz.předložená situace v příloze
<br>  provedení úpravy provozu:
<br> - stávající dopravní značení (SDZ č.A1a,A1b) umístit na žlutozelený fluorescenční
podklad) upozorňující na nebezpečnou zatáčku s doporučenou rychlostí 50 km/h (SDZ
č.IP5) a dopravní zařízení Z4 <.>
<br> - Ve vzdálenosti nejméně 30 m před stávajícím dopravním značení (ve směru od Českého
Krumlova i od Větřní) umístit nové SDZ č.IP22 na žlutozeleném fluorescenčním
podkladu s textem „POZOR“ a s vyznačením DZ č.A22 s textem „Úsek častých
dopravních nehod.“ viz.předložená situace v příloze <.>
<br> - Po provedené plánované opravě povrchu voz...
Stanoveni_II-160_CK-Vetrni.pdf
STANOVENÍ TRVALÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI II/160
<br> DZ č.IP22 s textem "POZOR" s vyznačením DZ č.A22
s textem "Úsek častých dopravních nehod" (žlutozelený
fluorescenční podklad DZ)
<br> DZ č.IP22 s textem "POZOR" s vyznačením DZ č.A22
s textem "Úsek častých dopravních nehod" (žlutozelený
fluorescenční podklad DZ)
<br> výměna / DZ č.A1b (žlutozelený
fluorescenční podklad DZ)
<br> směr ČK
<br> směr Větřní
+ IP5 "50"
<br> výměna / DZ č.A1a (žlutozelený
fluorescenční podklad DZ) + IP5 "50"
<br> ob
no
<br> va
V
<br> D
Z
<br> / v
yl
<br> ou
če
<br> ní
m
<br> ož
no
<br> st
i s
<br> tá
ní
<br> /z
as
<br> ta
ve
<br> ní
<br> v
pr
<br> os
to
<br> ru
za
<br> tá
čk
<br> y
bu
<br> de
p
<br> ro
ve
<br> de
n
<br> ba
re
<br> vn
ý
<br> po
vr
<br> ch
v
<br> oz
ov
<br> ky
se
<br> zv
ýš
<br> en
ým
<br> i p
to
<br> ris
m
<br> yk
ov
<br> ým
i v
<br> la
st
<br> no
st
<br> m
i

Načteno

edesky.cz/d/4619816

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz