« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - sil. III/1634, Z. Zvonková - hraniční

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5.jpg
4.jpg
Wwfi
new 545 m tam): w
mama-ma
<br> u—mmomnmuvmvymuy
<br>
<br>
<br>
<br> Jar-M Q)
<br> I
' um W5.r‘w
<br> ’an‘ ml L271
' l
<br>.ay"m 9
<br> W'WW
<br> 0 am
<br> Mr
KIDA.30'
<br> Q £10 <.>,»
A “Lay,‘
#114 "an '
<br> Q) m~b‘
2021-20584.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala společnost
<br> Vojenské lesy a statky ČR,s.p <.>,Horní Planá,IČ 00000205,Pod Juliskou 5/1621,Praha
<br> (dále jen "navrhovatel"),po souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky,Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) pod č.j.KRPC-990-556/ČJ-2021-020206 ze dne
30.03.2021,podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 <,>
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> • Dotčená komunikace:
<br> silnice č.III/1634 (viz příloha DIO) <.>
<br> • V úseku:
<br> Umístění přenosných dopravních značek na jednotlivých lokalitách,viz.příloha <.>
<br> • Komu se stanovuje:
<br> Vojenské lesy a statky ČR,s.p <.>,divize Horní Planá,IČO 00000205,Pod Juliskou
5/1621,160 00 Praha <.>
<br> • Provedení dopravního značení:
<br> dle vyhlášky č.294/2015 – přenosné svislé dopravní značky dle dopravně inženýrského
opatření uvedeného v příloze <.>
<br> • Termín:
<br> od 15.05.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> • Odpovědná osoba:
<br> Ing.XXXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního
hospodářství
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111
<br>
<br> IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
<br>
<br> číslo jednací spisová značka vyřizuje / telefon / e-mail Český Krumlov
<br> MUCK 22522/2021/ODSH/Is S-MUCK/20584/2021/ODSH/Is
Bc.XXXX XXXX / ...

Načteno

edesky.cz/d/4619815

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz