« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení veřejného projednání - ÚŘEDNÍ DESKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNAMENI_-na_uredni_desku.pdf
Městský úřad Český Krumlov Odbor úřad územního plánování
<br>
Kaplická 439
<br> 381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111 IČ: 00245836
<br> DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
<br> www.ckrumlov.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
<br>
I.Oznámení o zahájení řízení o změně regulačního plánu Vyšný (RP Vyšný)
a datu konání jeho veřejného projednání
<br>
Odbor úřad územního plánování Městského úřadu v Českém Krumlově oznamuje zahájení řízení
o změně RP Vyšný (resp.o změně Změny č.1 RP Vyšný),pořizované zkráceným postupem a
v souladu s ustanovením § 73 odst.2) při využití § 67 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu a podle § 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,v
platném znění (dále jen správní řád),oznamuje,že
<br>
Veřejné projednání
NÁVRHU územně plánovací dokumentace:
<br> změna RP Vyšný
lokalita Kasárna sever a Kasárna jih
<br> se uskuteční
dne 1.6.2021 (úterý) od 15.30 hod
<br>
<br> v zasedací místnosti ve 3.patře budovy městského úřadu v Kaplické ulici č.439 v Českém
Krumlově
<br>
<br>
<br> II.Oznámení o vystavení NÁVRHU předmětné změny RP Vyšný k veřejnému
nahlédnutí
<br>
NÁVRH územně plánovací dokumentace změna RP Vyšný (lokalita Kasárna sever a Kasárna jih)
bude vystaven po dobu od zveřejnění veřejné vyhlášky do dne konání veřejného projednání,tj <.>
od 30.4.2021 do 1.6.2021 (tj.po dobu 15 dní ode dne doručení veřejné vyhlášky dle ustanovení
§ 52 odst.1 stavebního zákona na webových stránkách města Český Krumlov na adrese:
<br> https://www.ckrumlov.cz/cz/rp-mesta-cesky-krumlov-rozpracovane/
<br> v části Územně plánovací dokumentace města Český Krumlov - 4.Regulační plány (RP) města
Český Krumlov – rozpracované <.>
<br> Vzhledem k rozsahu návrhu územně plánovací dokumentace není možné jej zveřejnit na úřední
desce v tištěné podobě v celém znění (textová a grafická část),a proto v souladu s ustanovením §
172 odst.2 správního řádu je vystavení zabezpečeno u pořizovatele – do návrhu změny RP V...

Načteno

edesky.cz/d/4618734

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz