« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 75 – Výkaznictví státu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměruDOCX (36kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660,v odboru 75 – Výkaznictví státu
|_|
<br> o jmenování na služební místo představeného[footnoteRef:2] vrchní ministerský
rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660,v odboru 75 – Výkaznictví státu |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o jmenování na služební místo představeného“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
jmenování na služební místo vrchní ministerský ...
Žádost o přijetí do služebního poměruPDF (123kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní
ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660,v odboru 75 – Výkaznictví státu
<br>
o jmenování na služební místo představeného1 vrchní ministerský
rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660,v odboru 75 – Výkaznictví státu
<br> Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud
nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte
„Žádost o jmenování na služební místo představeného“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br> jmenování na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660 <,>
<br> ve služebním úřadu Ministerstvo financí
<br> v odboru 75 – Výkaznictví státu
<br> Čestné prohl...
Čestné prohlášení o lustraciDOC (28kB)
Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů
<br> Já,níže podepsaný/á
<br> Jméno,příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Adresa místa trvalého pobytu:
<br> čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona č.451/1991 Sb <.>, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br> a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou těch,kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1.1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948,prověrkových komisí po 25. 2.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti,Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na t...
Čestné prohlášení o lustraciPDF (49kB)
Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
<br> ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Já,níže podepsaný/á
<br> Jméno,příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Adresa místa trvalého pobytu:
<br> čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a
v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona č.451/1991
Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky <,>
České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br> a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické
strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru
výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru
Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické
strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích
nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou
těch,kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1.1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického
řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948,prověrkových komisí
po 25.2.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě
ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní
bezpečnosti,Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických
republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva
vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem
anebo účastníkem kursů delších než 3...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 75 – Výkaznictví státuDOCX (38kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660 <,>
v odboru 75 – Výkaznictví státu
<br> Datum: 28.dubna 2021
PID: MFCRBXFTNB
Č.j.: MF-12962/2021/3003-4
Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660,v odboru 75 – Výkaznictví státu,v oborech služby:
1.Finance
22.Legislativa a právní činnost
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2021 <.>
Služební místo je zařazeno do 15.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
Náplň činností:
· tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu v oblasti účetnictví veřejného sektoru;
· zodpovídání za tvorbu koncepčně nových právních předpisů nebo změn právních předpisů a koncepce dlouhodobého vývoje a věcných řešení,včetně věcných záměrů,analýz stávajícího stavu a hodnocení dopadů regulace v oblasti účetnictví veřejného sektoru;
· zodpovídání za tvorbu koncepčně nových právních předpisů nebo změn právních předpisů v oblasti účetnictví a souvisejícího výkaznictví veřejného sektoru
k zajištění validních informací pro potřeby státu;
· zajišťování projednání legislativních návrhů v oblasti účetnictví veřejného sektoru
a souvisejícího výkaznictví veřejného sektoru,ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení,v poradních orgánech Ministerstva financí,v ...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 75 – Výkaznictví státuPDF (124kB)
1
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660 <,>
<br> v odboru 75 – Výkaznictví státu
<br> Datum: 28.dubna 2021
PID: MFCRBXFTNB
Č.j.: MF-12962/2021/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán
podle ustanovení § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové
řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru,FM 3660 <,>
v odboru 75 – Výkaznictví státu,v oborech služby:
<br> 1.Finance
<br> 22.Legislativa a právní činnost
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 15.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů
státního rozpočtu v oblasti účetnictví veřejného sektoru;
<br> - zodpovídání za tvorbu koncepčně nových právních předpisů nebo změn právních
předpisů a koncepce dlouhodobého vývoje a věcných řešení,včetně věcných
záměrů,analýz stávajícího stavu a hodnocení dopadů regulace v oblasti účetnictví
veřejného sektoru;
<br> - zodpovídání za tvorbu koncepčně nových právních předpisů nebo změn právních
předpisů v oblasti účetnictví a souvisejícího výkaznictví veřejného sektoru
k zajištění validních informací pro potřeby státu;
<br> - zajišťování projednání legislativních návrhů v oblasti účetnictví veřejného sektoru
a souvisejícího výkaznictví veřejného sektoru,...

Načteno

edesky.cz/d/4614117

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz