« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace.pdf
oprava silnice provozního staničení I/16 v km 180,692 - 183,090
a oprava mostu č.16-094 A a propustků č.16-485P a 16-486P v tomto úseku <,>
<br> tohoto úseku 3.5.2021 - 17.10.2021,ÚPLNÁ UZAVÍRKA
tohoto úseku 18.10.2021 - 14.11.2021 (pracovní místa) ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
<br> op
ra
<br> va
s
<br> iln
ic
<br> e
I/1
<br> 6
<br> (ú
pl
<br> ná
u
<br> za
ví
<br> rk
a)
<br> oprava mostu
<br> oprava mostu č.16-095
<br> silnice ÚPLNÁ UZAVÍRKA I/16
provozního staničení v km cca 185
<br> 31.5.2021 - 5.9.2021
<br> 1)
<br> 2)
<br> BERNARTICE
<br> ZLATÁ OLEŠNICE
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> OBSAH:
<br> DATUM:
<br> STUPEŇ:
<br> I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice
<br> 03/2021
<br> ZHOTOVITEL:
<br> NÁVRH DIO STAVBY
<br> STRABAG,a.s <.>
<br> ŘSD
<br>
<br> III/3012I/3
7
<br> I/1
4
<br> I/16
<br> I/1
6
<br> I/1
6
<br> I/1
4
<br> III/3011
<br> II/
30
<br> 0
<br> III/01
415
<br> III/30019
<br> III/30022
<br> III/30022
<br> KAMIENNA GÓRA
<br> KRÁLOVEC
<br> I/1
6
<br> III/01614
<br> DETAIL 1
oprava
propustku
16-485P
<br> DETAIL 3
oprava mostu
19-094a DETAIL 2
<br> oprava
propustku
16-486P
<br> objízdná trasa
pro rezidenty
při uzavírce
mostu 19-094a
<br> 3.5.2021 - 27.6.2021 OŽK vozovky
28.6.2021 - 15.8.2021 rekonstrukce propustků
16.8.2021 - 17.10.2021 oprava mostu
<br> PR
O
<br> JÍ
ŽD
<br> ÍT
E
<br> ST
AV
<br> B
O
<br> U
<br> 40
0 m
<br> 30
0 m
<br> 20
0 m
<br> 10
0 m
<br> 50
m
<br> 30
m
<br> PRO
JÍŽD
<br> ÍTE
<br> STAV
BOU
<br> 50 m
<br> 30 m
<br> 80 m
<br> 100 m
<br> ÚPLNÁ UZAVÍRKA I/16
v km 180,692 - 183,090
3.5.2021 - 17.10.2021
<br> SILNICE č.I/16
ZLATÁ OLEŠNICE-BERNARTICE
<br> UZAVŘENA
<br> I/16
<br> KAMIENNA GÓRA
KRÁLOVEC
<br> ZLATÁ
OLEŠNICE
<br> BERNARTICE
<br> KRÁLOVEC,BERNERTICE
KAMIENNA GÓRA
<br> KAMIENNA GÓRA
KRÁLOVEC,BERNERTICE
<br> KAMIENNA GÓRA
KRÁLOVEC,BERNERTICE
<br> I/1
6
<br> I/1
6
<br> I/14
<br> I/1
4
<br> I/14
<br> I/16
<br> I/16
<br> I/3
7
<br> I/1
4
<br> I/14
<br> I/1
4
<br> II/3
0
0
<br> I/16
<br> KAMIENNA GÓRA
<br> KRÁLOVEC
<br> ZLATÁ
<br> OLEŠNICE
<br> BERNARTICE
...
2021-2673.pdf
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1 písm <.>
c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 26486/2021,ze dne 05.04.2021,podatele,kterým je
společnost STRABAG,a.s <.>,IČO 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,Oblast Hradec
Králové,Kladská 1082,500 03 Hradec Králové,zastoupená společností Dopravní značení
Náchod s.r.o <.>,IČO 27467040,Vysokov 181,549 12 Vysokov (dále též jen „podatel“),oznamuje <,>
že po posouzení podnětu,společně s vyjádřením Policie České republiky,Krajským ředitelstvím
policie Královéhradeckého kraje,územním odborem Trutnov,dopravním inspektorátem,vedeným
pod čj.KRPH-29612/Čj-2021-051006,ze dne 26.04.2021,v souladu s ustanovením § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),v návaznosti na
ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II/300,III/30022,III/30019,III/01614,III/3012 a komunikacích v obcích Trutnov <,>
Žacléř,Královec,Bernartice,Zlatá Olešnice a Lampertice,pro označení objízdné trasy <,>
z důvodu částečné a úplné uzavírky provozu na silnici 1/16,v km staničení 180,692 až
183,090 v obci Zlatá Olešnice a v km...

Načteno

edesky.cz/d/4612384

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz