« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci, ulice U Radaru, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-04-23 - VV MMB_0174211_2021_HL příloha
Dz,1 = 11,0 m Dz,2 = 11,0 m
Dz,1 = 11,0 m Dz,2 = 11,0 m
<br> Dz,1 = 11,0 mDz,2 = 11,0 m
Dz,1 = 11,0 mDz,2 = 11,0 mDz,1 = 11,0 m Dz,2 = 11,0 m
<br> D
z,1
<br> =
1
<br> 2
0
m
<br> 3 5003 500
<br> 3 5003 500
<br> 7 000
<br> 6 000
<br> 6
2
<br> 0
0
<br> 6
2
<br> 0
0
<br> 2
0
<br> 0
0
<br> 26 000
<br> 5 5655 565 5 5655 565
<br> 7 000
3 500 3 500
<br> 1 750 1 750
<br> 12 400 3 600 3 6006 3
0
0
<br> 2
2
<br> 0
0
<br> 6
3
<br> 0
0
<br> 2
2
<br> 0
0
<br> 14 400 1 600 1 600 14 400
<br> 6
3
<br> 0
0
<br> 2
2
<br> 0
0
<br> 6
3
<br> 0
0
<br> 2
2
<br> 0
0
<br> 3 600 3 600
<br> 14 400 1 600 1 600 14 400
6 000
<br> 16 000
<br> 17 980
5 000 7 980 5 000
<br> 1
3
1
<br> 0
5
<br> 1
5
0
<br> 5
5
<br> 0
0
<br> 1
5
0
<br> 2
7
<br> 5
0
<br> 2
7
<br> 5
0
<br> 3
5
<br> 0
0
<br> 2
0
<br> 0
0
<br> 5x 5 750
<br> 6 750 6 750
<br> 5 7505 7505 75011 500
<br> 22 480
<br> 2
7
<br> 5
0
<br> 2
5
<br> 0
0
<br> 2
5
<br> 0
0
<br> 2
7
<br> 5
0
<br> 1
2
<br> 5
0
<br> 2
7
<br> 5
0
<br> 2
5
<br> 0
0
<br> 2
5
<br> 0
0
<br> 1
3
<br> 0
5
<br> 1
3
<br> 0
5 1
<br> 3
0
5
<br> 5 000 5 0005 00012 400 12 400 12 400 5 000
<br> 6 000
14 000
<br> 8
5
<br> 0
0
<br> 5
5
<br> 0
0
<br> 8
5
<br> 0
0
<br> 5
5
<br> 0
0
<br> 31 615
<br> 1
6
<br> 8
5
<br> 8
6
<br> 3
4
<br> 2
0
<br> 0
0
<br> 3
5
<br> 0
0
<br> 6 750
<br> 5 7505 750
<br> 16 000 16 00016 000 16 000
<br> 6 750
<br> 30 750 42 25021 730
<br> 6 000 9 000
<br> 5
5
<br> 0
0
<br> 1
0
0
<br> 0
0
<br> 8
0
<br> 6
5
<br> 1
2
4
<br> 0
0
<br> 2
0
<br> 0
0
<br> D
O
<br> P
R
AV
<br> N
Í ZN
<br> A
Č
K
A IS
<br> 12 A
<,> B
<br> - O
B
E
C
<br>.<.>
<br> Z
Ú
<br> =
0
<br>,0
0
0
0
<br> 0
k
<br> m
<br> K
O
<br> M
U
<br> N
IK
<br> A
C
<br> E
II /3
<br> 8
0
<br> R = 3,8 m
<br> R = 3,8 m
<br> R = 2,25 m
<br> P
1
<br> P
1
<br> U
L
<br> IČ
N
<br> Í Č
Á
<br> R
A
<br> U
L
<br> IČ
N
<br> Í Č
Á
<br> R
A
<br> R = 3,0 m R = 3,0 m
<br> K
Ú
<br> =
0
<br>,1
4
8
7
<br> 0
k
<br> m
<br> 4640/9
<br> 4640/8
<br> 4640/7
<br> 4640/6
<br> 4640/4
<br> 4640/5
4640
<br> RD 1
<br> RD 2
<br> RD 3 RD 4 RD 5 RD 6...
2021-04-23 - VV MMB_0174211_2021_HL
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0079964/2021/7 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0174211/2021/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762,hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,ulice U Radaru,Brno
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),obdržel dne 16.02.2021,s doplněním dne 11.03.2021,od Petra Waidhofera,bytem
<br> Myslivecká 943/62/c,620 00 Brno,v zastoupení společnosti DOKA,s.r.o <.>,IČO: 63471752,se sídlem
<br> Na návsi 11/5,Brno 620 00,podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci –
<br> veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice U Radaru,Brno,Petra Waidhofera,bytem Myslivecká
<br> 943/62/c,620 00 Brno,formou výkresu s názvem: „SITUACE TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“ <,>
<br> pod názvem stavby: „NOVOSTAVBA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA
<br> p.p.č.4640/1,4640/3,4640/4,k.ú.TUŘANY“,datum: „2/2021“,formát: „3x A4“,účel: „RDS“,číslo
<br> zakázky „TDZ-005“,archivní číslo „2021-028“,zpracovaného jmenovanou společností <.>
<br> MMB dne 16.03.2021 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu – Policii České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializo...

Načteno

edesky.cz/d/4600179

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz