« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Lazárek - S 929 HOM-78209/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lazárek - S 929 HOM-78209/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Směnit
<br> pozemek parc.č.1342/20 o výměře 830 m2,ostatní plocha,jiná plocha,zapsaného na LV 935 v
k.ú.Jinonice,obec Praha,ve vlastnictví žadatele,za pozemek parc.č.767/9 o výměře 758 m2 <,>
zahrada,zapsaného na LV 1923 v k.ú.Libeň,obec Praha,ve vlastnictví hl.m.Prahy
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Viktória Dziaková
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +420236003281
<br> Číslo evidenční: HOM-78209/2021
Zveřejněno od: 19.04.2021 do: 04.05.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4598908

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz