« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Stavební úpravy silničního propustku na MK U Rybníka v Křemži

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-20453.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH.oblast Český
Krumlov,IČ: 48035599,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 21.4.2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
silnici II/143 a MK Městyse Křemže (dále viz.schválené DIO) z důvodu akce:
<br> Stavební úpravy silničního propustku na MK U Rybníka v Křemži
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Odboru služby dopravní policie (dále jen „orgán
policie“) č.j.: KRPC-990-81/ČJ-2021-020206 ze dne 19.4.2021,přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích takto:
 dotčená komunikace,místo: silnice II/143 a MK Městyse Křemže - viz.předložená DIO
<br> v příloze
<br>  provedení úpravy provozu: v dotčeném úseku silnice II/143 a MK v katastrální území
Křemže - viz.předložená DIO v příloze
<br>  komu se stanovuje: žadateli
<br>  z důvodu: stavebních úprav silničního propustku u výše uvedené akce
<br>  velikost dopravní značky: základní
<br>  provedení značky (typ): svislá dopravní značka – přenosná <,>
<br>  odpovědná osoba za provedení tohoto stanovení: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,pan
Cihlář,tel.: 773 496 559
<br>  doba trvání: od 17.5.2021 do 13.8.2021
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu je podmíněna existencí rozhodnutí o zvláštním užívání MK
<br> vydaného příslušným silničním správním úřadem – Městys Křemže <.>
2.Objízdná trasa není stanovena viz.schválené DIO v příloze <.>
3.PRŮJ...
Swietelsky_Kremze.pdf
„manga <.>,„Š „E:—ma GUN—atm WCUQ—F—GLD—.\\
<br> xaum> atm:.<.>.mšuEnŠ :šmnnoam DEF—U_ĚMĚEn: _mngmum; _ : “\ uuf „„I „ČČH.:u,; _vamf Gu.<.>.oc vw“.oqušašm ŠŠŠ.<.> 4328.50 můmmhwšwawmmš ÉŠ „.033533 E_n—š.; „.7,<.> r„__„mman__n.„wh__w„,„w Grama?.a „25353355 u.„aš Guš Olusuvrb,„ŽŠ ŠŠŠ „c.QÉĚĚHQÉŠÉ.<.>.—umana wxmšcmšm mu.<.> | a
<br> ĚŠĚP 5.mm
<br> memĚ <.>
<br> Bi
<br> toz-\
<br> ove
<br> Eh
<br> % ( za.: a.-
<br> „_A __.<.> „.<.> „ “É Miška,* " _.<.> =a ""M““ a š
<br> "s.Ii)
<br>.g,: Fr.—€.a <.>
<br> STAVBY
<br> "fi;—Tun z: dl V '.HOIOd
<br> L_|.-'.<.>.:
<br> 10 dopmmi zrušení
<br> a II 10.- nwmml doprav-nl muceni E |: » -a1.ioaikidwmniauňlnl
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> ml'lPlannmdumn
<br> $$$—“ia |:qu úsek
<br> WML,mnlkmwm team:-nm
<br> www:;
<br> Stavba- <.>
<br> V obci je umístěno veřejné qsvštiení <.>
<br> Křemže.ul.U Rybníka stavební úpravy silničního propustku
<br> Objednat:-gb Vypracuvih
<br> Swideszy mW.-hm s.r.o <.>
<br> Mal-(lh Mk
<br> _Stžíůha se nachází v oblastí s omezenou maximalní povolenou rychlost na 30 kmlh <.>
<br> %> &- „©
<br> Situace DID
<br> Dam: m1
<br> Stupeň- <.>

Načteno

edesky.cz/d/4596769

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz