« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeské kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

meckes140e5ef.PDF
<.>.<.>.<.> nun hlllillllllllli
<br> Mesto Cesky Krumlov Doručeno: 22.04.2021
<br> JIHOČESKÝ KRAJ „m 20920/2021
<br> wUDr.XXXXXX XXXX X:XX? XX:XX: ejtman raje ' XXXXXXXXXXXXXXX'X "IWÁQ'WÉÍFLWJUUfMÍW
<br> České Budějovice 16.dubna 2021
<br> V souladu s 5 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,0 krajích,v platném znění s v o I á \: á m
<br> 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 29.dubna 2021 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná v sídle Krajského úřgdu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2,Ceské Budějovice,velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br> M Dr.Ma in XXXX Hejt an Jíhoč ského kraje
<br> Příloha: Návrh programu 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identifikátor os: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650 fax: 386 359 069 mc: CZ70890650
<br> e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz
<br> Návrh programu 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje „JPG 29.dubna 2021
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 4.3.do 8.4.2021
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Informace o jednání Rady Asociace krajů CR
<br> Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
<br> Návrh volby přísedících krajského soudu
<br> Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice,a-s <.>,dle směrnice č.SM/llS/ZK
<br> Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Ceský Krumlov,a.s <.>,„Rekonstrukce Interního pavilonu D“
<br>.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Písek,a.s_ <.>,„Stavební úpravy budovy S — patologie“
<br> 10.Realizace projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Cechách“ a jeho financování z rozpočtu JCCR
<br> 11.Névrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akci v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 2.část
<br> 12.5ktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
<br> 13.2ádost Regionální rady regionu soudržnos...

Načteno

edesky.cz/d/4596768

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz