« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc
Lazecká 545/22 dne
779 11 OLOMOUC
Čj.: 763443/21/3100-11460-803122
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od do hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od do hodin
pátek od do hodin
<br>
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.762750/21/3100-11460-803122 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br> L.S.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4595922

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz