« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Bečovská, k.ú. Uhříněves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

398-2021 38951-4 DIO P22-4904-2021.pdf
'fvu,:“ “» ul.Bečovsgá __ _ __ __ _ __ _ _ '“,; sadítza křížovatku
<br> „.— » !
<br> !
<br> uw-
<br> \\N 013 _ v > ;__,:= ' —„ * _.j.a L._ l _ _-.\ _ \.<.> : \ | \.“hj &$.'N %.\\ _
<br> 8“ ' s“ = '.* ——-— “ ' \ * íg-nn-zou g -\.<.>,<.> : POLIClE CESKÉ REPUBLIKY š “Ě.<.>.in ** ' - L “* ! KRAJSKÉ c.; mnam PouccE " gg :,' * * w.; HUN? „:Tix PRAHY * 3 " OŠ ' 3 _.<.>.Š (] one *oPaAUratPom? 11 g 5 E _.ohm_ anno „wzšxvcsm g ŽŠ _ HO LJ,'JÍ,;.“ <.>,h_ONGRESr“ A.' * Ž— !" *.>< Příloha č.“ k písemnému stanovisku či.Š _ KRPA— 38 a) (4 —H Kia-202400000! Š * ; Počet nsxů; 4 1 »; Š )%+ (M * “ » * Blk NÍQF.J;.<.>.<.>.Š % | % z : mt lng,Helma Vom-mu * g ;,„š LEGENDA: *,% Š $“? STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :“ ; „ ' ("“—Ý“ — - | \\ _; DZ PRO PRIPOJENI STAVBY !“ $ _ I' * „ *,-.<.>.<.> :; %“ NAVRZENE PRECHODNE DZ | Délka dopravního omezeni: 10 dní,květen 2021 “'" ' Důvod dopravního omezení: práce v hlavním dopravním
<br> -.<.> *
<br> prostoru - zesílení konstrukce komunikace.* <.>
<br> PRODEJNA l_lDL ul.Přátelství,Praha - UhříněVes
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKA OPATŘENÍ ' 05 - ZÚŽENÍ KOMUNIKACE v UL.BEČOVSKÁ NA JEDEN JÍZDNI PRUH- KYVADLOVÁ DOPRAVA ŘÍZENÁ SVETELNOU SIGNALIZACI
<br> v KOORDINACI SE STAVEBNÍMI PRACEALI V UL,<.> PŘÁTELSTVÍ,&.ÚSEK - 1.ETAPA _ 5.ČÁST
<br> POZOR
<br> A
<br> uucs,PODLESKA SMER muset UZAVŘENA
<br> Í
<br> ĚĚEHLEDNÝ NÁVRH= ? <,>
<br>.\; \0 xanax % \Ns <>?
<br> JIZDNÉ TRASY SE ZJEDNODUŠENÝM ZÁKRESEM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ STAVEBNÍ PRACE ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH PROVOZ ŘÍZENÝ ssz
398-2021 Opatření obecné povahy P22-4904-2021.pdf
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.telefon: +420 2 710 71 838
Nové náměstí 1257,104 00 Praha 114 fax: +420 2 710 71 819
IČO: 00240915 e-mail: martina.matouskova@praha22.cz
DIČ: CZ00240915 http://www.praha22.cz
- 1 -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen OŽPD),jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ) pro komunikace II <.>,III.a IV.třídy a pro veřejně
přístupné účelové komunikace na území spávního obvodu Praha 22,podle § 124 odst.6 a §
77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním
provozu),v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,a ve smyslu
ustanovení § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád),na základě posouzení žádosti o povolení zvláštního užívání
komunikace - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bečovská,parc <.>
č.2177,v k.ú.Uhříněves,za účelem provádění výkopových a stavebních prací,podané dne
22.03.2021 společností Lidl Česká republika v.o.s <.>,Nárožní 1359/11,158 00 Praha 5,IČ:
26178541,v zastoupení společností CL-EVANS s.r.o <.>,Bulharská 1557,470 01,Česká Lípa <,>
IČ: 26768607,zastoupenou společností Ing.Zuzana Pudlačová – POREA,Zámecká 65,470
01 Česká Lípa,IČ: 44550839,po předložení souhlasného stanoviska orgánu Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie,oddělení dopravního
inženýrství,č.j.KRPA-38951-4/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 19.04.2021 <,>
<br>
vydává
<br> podle § 77 zákona o silničním provozu,podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a ve smyslu
ustanovení § 171 a § 173 zákona č.500/2004 S...

Načteno

edesky.cz/d/4593573

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz