« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba MÚK Třebonín - Dálnice D3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-19467.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Společnost Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČ: 49281429,K zahradnictví
13,180 00 Praha,kterou zastupuje společnost Signistav s.r.o <.>,IČ: 26072700,Na
<br> Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> (dále jen "žadatel"),podal dne 15.4.2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle předloženého DIO z důvodu akce:
<br> Výstavba MÚK Třebonín – Dálnice D3
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu")
<br> s t a n o v í
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po souhlasu Krajského ředitelství
Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu č.j <.>
KRPC-990-64/ČJ-2021-020206 ze dne 13.4.2021 (dále jen "orgán policie") přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích takto:
 Dotčená komunikace : silnice II/155
<br>  V úseku : viz.přiložená situace DIO v přílohách
<br>  Komu se stanovuje: společnost Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČ:
<br> 49281429,K zahradnictví 13,180 00 Praha,kterou
<br> zastupuje společnost Signistav s.r.o <.>,IČ: 26072700,Na
<br> Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle
schváleného DIO v příloze <.>
<br>  Termín : od 10.5.2021 – 16.5.2021 ( DIO připojení východní
<br> rameno v příloze)
<br> od 17.5.2021 do 23.5.2021 (DIO připojení západní
<br> rameno v příloze)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního
hospodářství
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111
<br>
<br> IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
<br>
<br> číslo jed...
Signistav_Prostredni_Svince_D3_II_155.pdf
PRósTŘEDNi SVINCE'
<br> Termín DIO: 10.5.2021 - 16.5.2021J
<br> ojení pro Ezomi komunikaqe SO 195.3 na s |I155.východní rameno,výstavba MUK Třebonín,dalnice DS
<br> Zadavalef Doprastav,a.s.\ A\
<br> Zpracoval.XXXX XXXXX Dne.X ' mfozjc-swgnrsiavsz Poznámka: připojeni převzzomí 'IgI'I'IS (JV nnmvul maul
<br> nr.502 403 333 komunikace 501953
<br> PROSTŘEDNÍ SV'INCEE
<br> Termin DIO: 17.5.2021 - 23.5.2021 ]
<br> prowzorni komunikace 801953 na s' |I155,západní rameno,výstavba MUK Třebonín,dálmce D3
<br> Zadavalet Doprastav.a.s.\
<br> szacwaf: Fi Kubeš lDr:e1 SA <,>
<br> Emauz infoigg mstavcz ĚPoznámka: připnleni provizorní ngStu“ nnmvul zučiul
<br> 'merm 532 403 353 [knmumkace 801953
<br> PROSTŘEDNÍ SviNCEÍ'
<br> DIO viz detail
<br> Detail DIO
<br> _ sil."1155 *
<br>._ ;;.- _,_ 5.59.3223,“
<br> _ prowzorm komunikace 50 195.3 _ * 501_3533 \ '
<br> \ <.>
<br> [Termin DIO: 24.5.2021 - 30.9.2021J
<br> :engmke aniž: ni
<br> Převedení provozu ze sil.|if155 na provizorní komunikaci — výstavba MUK Třebonín,dálnice D3 Zadavaiei: Doprastav,a.s <.>
<br> Zpracoval: Fi Kubeš Dne: 53
<br> Email: Woůisignisíamz Poznámka: převedení provozu 191135133! Teíuťon 502 403 333 WRAP—imitací
<br> 12%yisnox
<br> Baia
<br> 39mm“ 19 >
<br> 3

Načteno

edesky.cz/d/4593328

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz