« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Vyhláška č. 4/2021 - o místním poplatku ze vstupného (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 4_2021 - o místním poplatku ze vstupného.pdf [1,22 MB]
OBEC BÍLÉ POLIČANY Zastupitelstvo obce Bílé Poličany Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany č.4/2021 o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Bílé Poličany se na svém zasedání dne 19.4.2021 usnesením č.3/2021 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst <.>
<br> 2 písm.h) zákona c.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bílé Poličany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek") <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Obecní úřad obce Bílé Poličany.1
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo reklamní
<br> akce,sníženého o daň z přidané hodnoty,je-Ii v ceně vstupného obsažena.2
<br> (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 7 dnů před jejím konáním <.>
<br> (2) V ohlášení poplatník dále uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl—li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,vpřípadě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> 1 g 15 odst.1 zákona o místních poplatcích ? 5 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 g 6 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> * 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (5)
<br> Sazba
<br> c) další údaje rozhodné pr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz