« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Vyhláška č. 6/2021 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 6_2021 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf [1,54 MB]
OBEC BÍLÉ POLIČANY Zastupitelstvo obce Bílé Poličany Obecně závazná vyhláška obce Bílé Poličany č.6/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Bílé Poličany se na svém zasedání dne 19.4.2021 usnesením č.3/2021 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a vsouladu s š 10 písm.d) a 9 84 odst.2 písm.h) zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bílé Poličany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").(2) Správcem poplatku je Obecní úřad obce Bilé Poličany.l
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
<br> Čl.3
<br> Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
<br> u prodejnyJednoty (p.p.č.147/2,147/3),prostranství u čp.61 (p.p.č.92/3,97) <,>
<br> v „městečku“ (p.p.č.148/1,148/4) <,>
<br> u obecního úřadu (p.p.č.705/3,108/1,st.p.32)
<br> 0.969:
<br> Čl.4
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.V...

Načteno

edesky.cz/d/4590289

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz