« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Usnesení - ve věci určení data smrti - Josef Palan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V000005.PDF
č.j.8 Nc 1301/2021-13
8 P a Nc 82/2021
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> USNESENÍ
<br> Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl samosoudkyní Mgr.Radkou Církovou ve věci určení
data smrti
<br> zemřelého: XXXXX XXXXX,narozený XX.X.XXXX
trvale bytem náměstí Svornosti 1,381 01 Český Krumlov
naposledy bytem Plešivec 204,381 01 Český Krumlov
zastoupený advokátem Mgr.Janem Aulickým
sídlem Za Tiskárnou 327,381 01 Český Krumlov
<br>
takto:
<br> Soud vydává tuto
<br> V Y H L Á Š K U :
<br> Soud vyzývá každého,kdo zná okolnosti,z nichž lze zjistit datum smrti Josefa Palana <,>
narozeného 19.3.1969,naposledy bytem náměstí Svornosti 1,Český Krumlov,nebo které by
k takovému zjištění mohly vést,aby o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění této vyhlášky
zprávu podepsanému soudu <.>
<br> Podstatné okolnosti případu:
<br> Dne 20.2.2021 bylo nalezeno tělo Josefa Palana v bytě na adrese Plešivec 204,Český Krumlov <.>
<br> Po uplynutí lhůty 1 měsíce od uveřejnění vyhlášky,tj.dnem 16.5.2021 soud určí den smrti
člověka <.>
<br> Poučení:
<br> Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné <.>
<br>
Český Krumlov 15.dubna 2021
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
samosoudkyně
<br>
<br>
<br>
USNESENÍ
<br> 2021-04-16T13:31:03+0200
XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4588032

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz