« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení správy a provozu aplikací v odboru informatických aplikací PER-78288/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedoucí oddělení správy a provozu aplikací v odboru informatických aplikací PER-78288/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) vyhlašuje dne
<br> 13.dubna 2021 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení správy a provozu aplikací
<br> v odboru informatických aplikací Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2253)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení správy a provozu aplikací,s místem výkonu práce
<br> Praha,v platové třídě1) 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů,programového
vybavení nebo informačních služeb nezávislých na jiných informačních systémech
<br>  zajišťování provozu,správy,údržby IS
<br>  komunikace s dodavateli IS a poskytovateli služeb jejich podpory
<br>  zajišťování změnových řízení v rámci IS: aktualizace verzí SW (upgrade/update) a jeho
úpravy v souladu s požadavky uživatelů
<br>  zajišťování a správa dokumentace k jednotlivým řešení IS/IT (včetně její aktualizace)
<br>  zajišťování školení pro uživatele k jednotlivým IS/IT řešením
<br>  dohled nad implementací či modifikací IS/IT
<br>  spolupráce na přípravě dokumentace k veřejným zakázkám,včetně technické části
smluvních podkladů s ohledem na implementaci projektového přístupu
<br>  příprava a sledování rozpočtu oddělení
<br>  koordinace a řízení vývoje aplikací
<br>
Předpoklady pro jmenování vedoucí úřednice/vedoucího úředníka podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2)
...

Načteno

edesky.cz/d/4586920

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz