« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - referent odboru VÝSTAVBY, Městského úřadu Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka zaměstnání
Město Litovel,nám.Př.Otakara 778/1b,784 01 Litovel <,>
<br> IČ 00299138,zastoupené tajemníkem MěÚ,vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> výběrové řízení dle § 7 zákona 312/2002 Sb.k obsazení pracovního místa
<br> referent odboru VÝSTAVBY
<br>
<br> Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel,platové zařazení ve třídě 9; dle vyššího
<br> vzdělání než SŠ a praxe i možnost v 10.třídě (po úspěšném zapracování) <.>
<br> Požadavky pro výkon funkce:
<br> • splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem ČR,popřípadě fyzická,která
<br> je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním
<br> úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních
<br> činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br> • nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
<br> • Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word,Outlook,Excel,Internet
Explorer)
<br> • Praxe ve veřejné správě,základní znalost správního práva,stavebního zákona,výhodou
<br> • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
<br> • Předpokládaný nástup do pracovního poměru: dle dohody
<br>
<br>
Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6,odst.3 a 4 zákona
<br> 312/2002 Sb <.>,jsou to:
<br> 1.jméno,příjmení a titul uchazeče
2.datum a místo narození uchazeče
3.státní příslušnost uchazeče
4.místo trvalého pobytu uchazeče
5.doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
6.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana
<br> 7.telefonní spojení a funkční e-mailový kontakt (budeme komunikovat zásadně
emailem nebo telefonicky)
<br> 8.datum a podpis uchazeče <.>
<br>
K přihlášce budou přiloženy tyto doklady,jako příloha:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4586845

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz