Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Záměr města Litovel - pronájmu části pozemku díl č.6 o výměře 230 m2 z celkové výměry pozemku z 3 139 m2 k.ú. Litovel, lokalita Komárov, parcela č. 479/20, orná půda
19. 09. 2019 Usnesení, dražební vyhláškou o oznámení dražebního roku, proti povinnému - Vlastimil Martinek, Chudobín 31
18. 09. 2019 Usnesení, dražební vyhláškou o oznámení dražebního roku, proti povinnému - Vlastimil Martinek, Chudobín 31
18. 09. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR Ramena řeky Moravy na období 2020-2029
18. 09. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/635 v úseku mezi Náklo a Mezice a sil.III/44620 v úseku mezi obcí Náklo a Lhota nad Moravou
18. 09. 2019 Oznámení zahájení nového projednání ve věci "Litovel, Nasobůrky-smíšená stezka v profilu II/635"
18. 09. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 19. září 2019
18. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření - Obec Senice na Hané - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových
18. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, II/635, III/4441, III/4498 Mostr ev.č. 4498-6 Nové Mlýny - oprava mostu
18. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - žel. přejezd sil. III/44815(P7633) a žel.přejezd na veřejně přístupné účelové komunikaci (P7634) v obci Senice na Hané
18. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - sil.III/4498, Litovel, most ev.č. 4498-2 - oprava mostu - úplná uzavírka
18. 09. 2019 KÚOK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecného praktické lékařství /ambulatní péče/ pro území Červenka, Litovel
18. 09. 2019 Okresní soud v Olomouci - Výzva ve věci určení data smrti zemřelého Bohumila Horňáka
18. 09. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku v k.ú. Nová Ves u Litovle, parc. č. 186/4 v areálu bývalého lomu v Nové Vsi u Litovle
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019 schválené Radou města Litovel dne 29. srpna 2019
18. 09. 2019 KÚOK - oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace od poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Sklenář - místo poskytování zdrav.služeb Červenka, Nádražní 105 a Mladeč, Nové Zámky 2
18. 09. 2019 Výpis usnesení z 16. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. srpna 2019
18. 09. 2019 Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání Územního plánu Senička
18. 09. 2019 Opatření obecné povahy - kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZE č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
18. 09. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem pozemku parcela číslo 803, ostatní plocha, v k.ú. Litovel
18. 09. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej pozemku parc. č. 550/3, vodní plocha ,v k.ú. Unčovice
18. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.III/3732 v obci Senice na Hané, část Odrlice a sil. III/44912 v úseku od obce Senice na Hané, část Odrlice po žel. zastávku Odrlice
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 15/2019 schválené Radou města Litovel dne 8. srpna 2019
18. 09. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej částí pozemku parc. č. 1582/9, ostatní plocha, v k.ú. Litovel a parc.č. 1577/2, zahrada, v k.ú. Litovel
18. 09. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej částí pozemku parc. č. 56/18, ostatní plocha, v k.ú. Víska u Litovle
18. 09. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR Ramena řeky Moravy na období 2020 - 2029
18. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizované přehledy o nemovitých věcech - Litovel
17. 09. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR Ramena řeky Moravy na období 2020-2029
17. 09. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/635 v úseku mezi Náklo a Mezice a sil.III/44620 v úseku mezi obcí Náklo a Lhota nad Moravou
13. 09. 2019 Oznámení zahájení nového projednání ve věci "Litovel, Nasobůrky-smíšená stezka v profilu II/635"
12. 09. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 19. září 2019
12. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření - Obec Senice na Hané - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, II/635, III/4441, III/4498 Mostr ev.č. 4498-6 Nové Mlýny - oprava mostu
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - žel. přejezd sil. III/44815(P7633) a žel.přejezd na veřejně přístupné účelové komunikaci (P7634) v obci Senice na Hané
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - sil.III/4498, Litovel, most ev.č. 4498-2 - oprava mostu - úplná uzavírka
12. 09. 2019 KÚOK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecného praktické lékařství /ambulatní péče/ pro území Červenka, Litovel
12. 09. 2019 Okresní soud v Olomouci - Výzva ve věci určení data smrti zemřelého Bohumila Horňáka
12. 09. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku v k.ú. Nová Ves u Litovle, parc. č. 186/4 v areálu bývalého lomu v Nové Vsi u Litovle
12. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019 schválené Radou města Litovel dne 29. srpna 2019
11. 09. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 19. září 2019
11. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření - Obec Senice na Hané - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, II/635, III/4441, III/4498 Mostr ev.č. 4498-6 Nové Mlýny - oprava mostu
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - žel. přejezd sil. III/44815(P7633) a žel.přejezd na veřejně přístupné účelové komunikaci (P7634) v obci Senice na Hané
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích - sil.III/4498, Litovel, most ev.č. 4498-2 - oprava mostu - úplná uzavírka
11. 09. 2019 KÚOK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecného praktické lékařství /ambulatní péče/ pro území Červenka, Litovel
11. 09. 2019 Okresní soud v Olomouci - Výzva ve věci určení data smrti zemřelého Bohumila Horňáka
11. 09. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku v k.ú. Nová Ves u Litovle, parc. č. 186/4 v areálu bývalého lomu v Nové Vsi u Litovle
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019 schválené Radou města Litovel dne 29. srpna 2019
10. 09. 2019 KÚOK - oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace od poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Sklenář - místo poskytování zdrav.služeb Červenka, Nádražní 105 a Mladeč, Nové Zámky 2
09. 09. 2019 KÚOK - oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace od poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Sklenář - místo poskytování zdrav.služeb Červenka, Nádražní 105 a Mladeč, Nové Zámky 2

XML