Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2020 Změna provozní doby sběrného dvora v Litovli v období od 1.12. 2020 - 2. 1. 2021
30. 11. 2020 Zveřejnění záměru města - přenechat do výpůjčky sklepní prostory nacházející se v suterénu objektu č.p. 15 v Litovli, místní části Savín
30. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 22/2020 schválené Radou města Litovel dne 19. listopadu 2020
26. 11. 2020 Výpis usnesení z 45. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. listopadu 2020
26. 11. 2020 Výpis usnesení z 44. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. listopadu 2020
26. 11. 2020 Zveřejnění záměru města - Doplnění záměru - prodej nemovitého majetku - jiná stavba bez č. p. na parc.č.St. 98 v obci Litovel, část obce Nová Ves u Litovle
26. 11. 2020 Rozhodnutí - Schválení Kanalizačního řádu veřejné stokové sítě obce Pňovice
24. 11. 2020 Zveřejnění záměru města - pronájem částí pozemků par. č. 1832, parc. č. 1831/1 a parc. č.128/16, ostatní plocha/ostatní komunikace/jiná plocha, v k.ú. Litovel, lokalita Příčná
24. 11. 2020 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2021
24. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4497, ul. Nádražní a MK - ul. Wolkerova, ul. Komenského a ul. Třídvorská v obci Červenka
24. 11. 2020 Rozhodnutí - povolení pro změnu stavby před dokončením vodního díla - Kanalizace a ČOV Olbramice - prodloužení platnosti stavebního povolení, prodloužení lhůty výstavby
23. 11. 2020 Zveřejnění záměru města - odprodej části pozemku parc.č. 511/1, ostatní plocha/jiná plocha, v k.ú. Litovel, lokalita Dukelská
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 21/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 5. listopadu 2020
23. 11. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Ing. Libor Tandler - novostavba rodinného domu Příkazy - Hliník p.č. 477/17
23. 11. 2020 Usnesení z 20. zasedání Zastupitestva města Litovel, konaného dne 5. listopadu 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 20/2020 schválené Radou města Litovel dne 29. října 2020
23. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce komunikace "II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B"
23. 11. 2020 Zveřejnění záměru města - odprodej částí pozemků parc.č. 352/1, vodní plocha, v k.ú. Rozvadovice a p.č. 40, ostatní plocha, v k.ú. Rozvadovice
23. 11. 2020 Zveřejnění záměru města - prodloužení doby pronájmu části pozemku parc.č. 1832 v k.ú. Litovel, lokalita Příčná
23. 11. 2020 Výpis usnesení ze 43. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. října 2020
23. 11. 2020 Výpis usnesení z 42. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. října 2020
23. 11. 2020 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby - Josef Španner, Olomouc, Horní nám. 583
23. 11. 2020 Aktualizace - rozdělení autobusových stanovišť na náhradním autobusovém nádraží od. 1.11.2020
23. 11. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Leona Fojtaníková /dříve Lenka Coufalová/, Chořelice 1238, Litovel
23. 11. 2020 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby - Milan Fatrdla, Měník 45
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 19/2020 schválené Radou města Litovel dne 8. října 2020
23. 11. 2020 Návrh rozpočtu města Litovel na rok 2021
23. 11. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2021 - 2024
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 18/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 17. září 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020 schválené Radou města Litovel dne 17. září 2020
23. 11. 2020 Územní plán Bílsko - návrh pro společné jednání
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020 schválené Radou města Litovel dne 27. srpna 2020
23. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litovel na období 2021-2024
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č.15 /2020 schválené Radou města Litovel dne 6.srpna 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020 schválené Radou města Litovel dne 16. července 2020
23. 11. 2020 Závěrečný účet města Litovel 2019
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. června 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené Radou města Litovel dne 25. června 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č.11/2020 schválené Radou města Litovel dne 4.června 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 21. května 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 09/2020 schválené Radou města Litovel dne 14. května 2020
23. 11. 2020 Návrh Závěrečného účtu Města Litovel za rok 2019
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 08/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 23. dubna 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 07/2020 schválené Radou města Litovel dne 14. dubna 2020
23. 11. 2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 06/2020 schválené Radou města Litovel dne 12. března 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 05/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 5. března 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 04/2020 schválené Radou města Litovel dne 20. února 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 03/2020 schválené Radou města Litovel dne 30. ledna 2020
23. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 02/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 23. ledna 2020

XML