« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - majetkový referent / majetková referentka v odboru hospodaření s majetkem (PT10) PER-78343/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

majetkový referent / majetková referentka v odboru hospodaření s majetkem (PT10) PER-78343/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 14.dubna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> majetkový referent / majetková referentka
<br> v odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1253)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: majetkový referent / majetková referentka,s místem výkonu práce
<br> Praha,v platové třídě1) 10
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
Stručná náplň práce
<br>  zajišťování agendy úplatného a bezúplatného nabytí movitého a nemovitého majetku do
vlastnictví hl.města Prahy
<br>  zajišťování agendy bezúplatného využití movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
hl.města Prah
<br>  zajišťování a zpracování aktuálních informací o cenových relacích pronájmů a prodejů
<br>  zajišťování agendy prodeje a pronájmu majetku od vypracování záměrů po vlastní
realizaci včetně ekonomických analýz
<br>  příprava smluv ve spolupráci s právním oddělením
<br>  kontrola dodržování smluvních závazků
<br>  spolupráce a koordinace činností s příslušnými odbory a odděleními Magistrátu hl <.>
města Prahy,externími subjekty (znalci,advokáty,apod.),úřady a městskými částmi
<br>  evidence smluv
<br>  prošetřování podnětů,oznámení a stížností včetně jejich vyřizování
<br>  zpracovávání odborných materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva hl.města Prahy
včetně komisí a výborů v působnosti odboru
<br>  evidence a kontrola plnění úkolů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vzni...

Načteno

edesky.cz/d/4586704

Meta

Nabídka zaměstnání   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz