« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Svolání členů Zastupitelstva města Boskovice - 27.04.2021 v 16:00 hodin v sokolovně v Boskovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program ZM č. 14 - 27.04.2021 - A.pdf
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta města Boskovice
<br>
<br> Boskovice 15.dubna 2021
<br> Vážená paní <,>
<br> vážený pane <,>
<br> v souladu s ustanovením § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění
<br> s v o l á v á m
<br> členy Zastupitelstva města Boskovice k 14.zasedání,které se uskuteční
<br> v úterý 27.04.2021 v 16:00 hodin
<br> v sokolovně v Boskovicích <.>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Informace o ověření mandátu nového člena ZM
<br> 3.Složení slibu nového člena ZM
<br> 4.Schválení programu ZM,ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
<br> 5.Odvolání místostarostů a členů RM
<br> 6.Volba volební komise
<br> 7.Volba místostarostů města a členů RM
<br> 8.Rozdělení kompetencí místostarostů města a stanovení odměny
<br> neuvolněného místostarosty
<br> starosta OKT
<br> 9.Volba nového člena a předsedy kontrolního výboru starosta OKT
<br> 10.Kontrola úkolů Ing.Holík OKT
<br> 11.Dotazy a připomínky občanů
<br> 12.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru člen ZM OKT
<br> 13.Prezentace - Deloitte Advisory s.r.o.(audit Nemocnice) starosta OKT
<br> 14.Prezentace - odpadové hospodářství Ing.Holík TOŽP
<br> 15.Návrh smlouvy o poskytnutí dotace – Služby Boskovice,s.r.o.Ing.Mazáč OKT
<br> 16.Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2021“ starosta OKT
<br> 17.Žádost HZS JmK o poskytnutí finančního příspěvku pro HZS JMK-
<br> investice na rok 2021 z rozpočtu města Boskovice
<br> starosta OKT
<br> 18.Dotační program na obnovu objektů,které se nachází na území městské
<br> památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou
<br> na rok 2021 - návrh rozdělení
<br> starosta OKT
<br>
<br> 19.Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh
<br> na rozdělení účelové dotace pro město Boskovice na rok 2021
<br> starosta OKT
<br> 20.Návrh na snížení počtu členů OV a na volbu předsedy OV Bačov Ing.Holík OKT
<br> 21.Návrh na volbu nového člena OV Mladkov Ing.Holík OKT
<br> 22.Schválení Zadání změny č....

Načteno

edesky.cz/d/4586668

Meta

Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz