« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP - Veřejná vyhláška- PÚP na MK - Letovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE_DIO_LETOVICE_NERUDOVA.pdf
ZÁM
EC
<br> KÁ
<br> J.H
AŠKA
<br> III/37418
<br> P4
P4
<br> P2
<br> P2
<br> NERUDOVA
<br> B1E13
Z2
<br> S7
B1 E1
<br> 3
Z2S7
<br> B24a
<br> E13
<br> B24b
<br> E13
B24a
<br> E13
<br> B24b
<br> E13
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
D
<br> LA
ST
<br> AV
BY
<br> A
IZ
<br> S
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> A IZS
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> A IZS
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> A IZS
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
<br> D
<br> L
<br> A
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> A
<br>
<br> I
<br> Z
<br> S
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> A IZS
<br> B30
<br> C14a
VO
<br> ZO
VKY
<br> U
ŽIJ
<br> Z2
B30C14a
<br> VO
ZO
<br> VKY
U
<br> ŽIJ
Z2
<br> B3
0
<br> C1
4a
<br> VO
ZO
<br> VK
Y
<br> U
ŽI
<br> J
<br> Z2
B3
<br> 0
<br> C1
4a
<br> VO
ZO
<br> VK
Y
<br> U
ŽI
<br> J
<br> Z2
<br> III/37418
<br> III/37418
<br> III/37418
<br> III/37418
<br> LETOVICE
<br> UZAVŘENA
<br> IS11a
<br> UL.NERUDOVA
<br> MIMO VOZIDLA
<br> STAVBY A IZS
<br> UZAVŘEN
A
<br> IS11a
<br> UL.NERU
DOVA
<br> MIMO VO
ZIDLA
<br> STAVBY A
IZS
<br> UZAVŘENA
<br> IS11a
<br> UL.NERUDOV
A
<br> MIMO VOZIDL
A
<br> STAVBY A IZS
<br> UZAVŘENA
<br> IS11a
<br> UL.NERUDOVA
<br> MIMO VOZIDLA
STAVBY A IZS
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IS
11
<br> a
<br> UL
<.> N
<br> ER
UD
<br> OV
A
<br> MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
LA
<br> ST
AV
<br> BY
A
<br> IZ
S
<br> VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: DATUM:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> POZNÁMKA:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX XXXX/XX
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> STUPEŇ:
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
Tel.: XXX 660 675
E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito:
<br> Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> OBJEKT:
<br> DoZBos
Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
<br> INVESTOR:
<br> X
<br> KOMUNIKACE,VODOVOD A KANALIZACE - UL.NERUDOVA - LETOVICE
<br> SITUACE DIO
<br...
2021-DMBO7044-OOP PÚP - MK ul. Nerudova Letovice - úprava vodovodu a kanalizace MK - DoZBos_001.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 7013/2021 DOP
DMBO 7044/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
13.04.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní
inspektorát Blansko,Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy
dle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a § 77 odst.1,písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích a silnici III/37418
ve městě Letovice
<br>
takto:
Na místních komunikacích (dále jen „MK“),ulice Nerudova a J.Haška a na silnici III/37418 (Letovice –
Podolí – Boskovice),ulice Komenského a Zámecká ve městě Letovice – bude realizovaná přechodná
úprava provozu (dál jen „PÚP“) podle projektové dokumentace s názvem „KOMUNIKACE,VODOVOD
A KANALIZACE – UL.NERUDOVA – LETOVICE“,vypracované společností DoZBos s.r...

Načteno

edesky.cz/d/4586662

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz