« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - VV_OOP č. 11/2021 - PDZ ul. Závodní, Petřvald, 26.04.-31.05.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_č_11_2021_PDZ_ul_Závodní.pdf
ODPCIV.PROJEKTANT ING.XXXXX XXXXXX lNG.PAVOL LIF'TÁK Vrdilického XXůXXXů XXX(KX Xsaraiaa-Ridc« m.a»=s 7gg 1;42.ič oiosigg NAVRHL,WPRACOVAL ING.PAVOL íiprAx KONTRCILC)VAL isa.XXXXX XXXXXXX )tRAJ MORAVSKOSljlSKÝ I OBEC PETŘVALD S'nlPEŇ DPX ClEUmNATEL uesropThvuo,esrlaen.viches+«zsai,ris
g2720085_001.pdf
*MUORX01EHCGY*
<br>
<br> Úřední hodiny Kontakty Bankovní spojení
Po,St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 IS DS: r7qbskc ČSOB a.s Praha,pobočka Orlová
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30 E-podatelna: posta@muor.cz číslo účtu: 104904012/0300
Út,Pá: (pouze pro objednané) Tel./ Fax: 596 581 111 / 596 581 123
Web: www.mesto-orlova.cz IČO: 00297577
<br>
<br> Městský úřad Orlová
Osvobození 796,735 14 Orlová-Lutyně
<br> odbor dopravy
Kpt.Jaroše 1345,73514 Orlová-Lutyně
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br>
<br> KUMAN spol.s r.o <.>
IČ 60779098
Petrovická 1051/3
73301 Karviná-Fryštát
<br> -dle rozdělovníku-
<br> ZE DNE: 2021-04-12
Č.J.: MUOR 35359/2021
SPIS ZN.: MUOR S 5566/2021/OD/POR
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 581 630
E-MAIL: renata.podlesna@muor.cz
DATUM: 14.04.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy č.11/2021
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Petřvald
<br> Městský úřad Orlová,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu
s ustanovením § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním
provozu,na základě žádosti KUMAN spol.s r.o <.>,IČ 60779098,Slovenská 2933/55,733 01
Karviná-Hranice,podané dne 12.04.2021 <,>
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území města Petřvald v
rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,následovně:
<br> Místo úpravy: místní komunikace ul.Závodní
<br> Důvod úpravy: realizace stavby „Chodník podél ul.Závodní kolem restaurace Mokroš“ k.ú <.>
Petřvald
<br> Doba trvání úpravy: 26.04.2021 - 31.05.2021.Úprava bude provedena bezprostředně před
zahájením prací a po jejich dokončení bude dopravní z...

Načteno

edesky.cz/d/4586653

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz