« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 152/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích I/49 a I/55 - Oprava dálničního přivaděče D55 - 30

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

152-150421 -2
VYPRACOVAL
<br> KONTROLOVAL
<br> INVESTOR
<br> MĚSTO OTROKOVICE
<br> ZHOTOVITEL
<br> MĚSTO OTROKOVICE
<br> VÝKRES DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> - OBJÍZDNÁ TRASA
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> DATUM
<br> NAŠE ZN <.>
<br> 1.4.2021
<br> ZK-21-0271
<br> STAVBA
<br> OPRAVA DÁLNIČNÍHO PŘIVADĚČE D55
<br> - 30
<br> 488X297
<br> Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu,uzavírkou a objízdnou
<br> trasou.V souladu s ustanovením § 36 odst.3 zák.č.500/2004 Sb <.>
<br> Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br> NVB LINE s.r.o <.>
<br> Cukrovar 716
<br> 768 21 Kvasice
<br> www.nvbline.cz
<br> vasut@nvbline.cz
<br> tel.:775 414 531
<br> VAŠUT
<br> ZIMÁK
<br> P2
<br> - pracovní místo
<br> - navržené přechodné svislé dopravní značení
<br> - stávající svislé dopravní značení
<br> P2
<br> - zrušené stávající svislé dopravní značení
<br> Legenda:
<br> P2
<br> - objízdná trasa
<br> Místo
<br> úpravy
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> VIZ DETAIL
<br> DÁLNICE D55
<br> I
P
<br> 1
<br> 9
<br> I
S
<br> 4
<br> a
<br> C
<br> E
<br> N
<br> T
<br> R
<br> U
<br> M
<br> I
S
<br> 1
<br> e
<br> 5
<br> 5
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> R
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br> 1
<br> e
<br> Z
<br> L
<br> Í
N
<br> U
<br> H
<br> <.>
<br> H
<br> R
<br> A
<br> D
<br> I
Š
<br> T
<br> Ě
<br> 5
<br> 5
<br> IS11a
<br> K
<br> O
<br> M
<br> U
<br> N
<br> I
K
<br> A
<br> C
<br> E
<br> S
<br> M
<br> Ě
<br> R
<br>
D
<br> 5
<br> 5
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> A
<br> B
<br> 4
<br> E
<br> 5
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> D
<br> O
<br> P
<br> R
<br> A
<br> V
<br> N
<br> Í
<br> O
<br> B
<br> S
<br> L
<br> U
<br> H
<br> U
<br> M
<br> Ě
<br> S
<br> T
<br> A
<br> O
<br> T
<br> R
<br> O
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 9
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> d
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> R
<br> O
<br> V
<br> 5
<br> 5
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> d
<br> Z
<br> L
<br> Í
<br> N
<br> U
<br> H
<br> <.>
<br> H
<br> R
...
152-150421-1
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 533
761 90 Zlín e-mail: lukas.konupka@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
oddělení silničního hospodářství
<br>
<br>
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
14.února 2021 Mgr.XXXXX XXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX DOP/LK
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále také „ODSH KÚZK“) <,>
příslušný podle ust.§ 10 a ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici
I.třídy a užití zařízení pro provozní informace na silnici I.třídy na základě návrhu žadatele,města
Otrokovice,nám.3.května 1340,765 02 Otrokovice,IČ: 002 84 301 (dále také „žadatel“),po
projednání s příslušným orgánem státní správy odpovědným za bezpečnost a plynulost silničního
provozu,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,Dopravní inspektorát Územního odboru Policie ČR Zlín (dále
také „DI Zlín“) a se souhlasem vlastníka a majetkového správce sil.I/55,kterým je ŘSD ČR p.o.<,>
zastoupené Správou Zlín,Fügnerovo nábřeží 5476,760 01 Zlín (dále také „ŘSD Zlín“),opatřením
obecné povahy (dále jen „OOP“),tedy postupem dle ustanovení § 171 a násl.části šesté správního
řádu a ustanovením § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na...

Načteno

edesky.cz/d/4586651

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz