Město Otrokovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://otrokovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Datová schránka: jfrb7zs
E-mail: epodatelna@muotrokovice.cz, radnice@muotrokovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2022 208/2022 - Dražební vyhláška - elektronická dražba 22.06.2022 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Napajedla
23. 05. 2022 207/2022 - Návrh závěrečného účtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2021 včetně Zprávy č. 383/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
20. 05. 2022 203/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 02.06.2022 - Otrokovice, Za Moravou, tř. Tomáše Bati 93
19. 05. 2022 200/2022 - Oznámení o konání akce Otrokovické letní slavnosti 15.-17.07.2022
16. 05. 2022 190/2022 - Dražební vyhláška o konání elektronické dražby dobrovolné 28.06.2022 - stavební pozemek a orná půda v k. ú. Otrokovice
13. 05. 2022 186/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.05.2022 - Otrokovice, Letiště, U Letiště, Objízdná, Napajedelská 1809
12. 05. 2022 186/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.05.2022 - Otrokovice, Letiště, Objízdná, Napajedelská 1809
10. 05. 2022 183/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.05.2022 - Otrokovice, tř. Tomáše Bati
06. 05. 2022 179/2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
05. 05. 2022 175/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.05.2022 - Otrokovice, Přístavní, tř. Tomáše Bati
04. 05. 2022 Dokument "171/2022 - Usnesení o..." již není dostupný.
04. 05. 2022 172/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.05.2022 - Otrokovice-Kvítkovice, Napajedelská 220, U Letiště
03. 05. 2022 170/2022 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 3/2022 - Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách ve Zlínském kraji pro rok 2022
28. 04. 2022 Dokument "162/2022 Usnesení o z..." již není dostupný.
28. 04. 2022 163/2022 - Veřejná vyhláška - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022
28. 04. 2022 161/2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Moravská vodárenská, a.s.
27. 04. 2022 Dokument "160/2022 - Sdělení o ..." již není dostupný.
26. 04. 2022 Dokument "158/2022 - Veřejná vy..." již není dostupný.
22. 04. 2022 153/2022 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
22. 04. 2022 152/2022 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
13. 04. 2022 Dokument "139/2022 - Usnesení o..." již není dostupný.
13. 04. 2022 141/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.04.2022 - Otrokovice, Lidická
13. 04. 2022 140/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.04.2022 - Otrokovice, Tylova 950
13. 04. 2022 138/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.04.2022 - Otrokovice, K. Čapka 1256, Za Moravou, tř. Tomáše Bati 93
13. 04. 2022 137/2022 - Pozvánka na 25. zasedání ZMO konané dne 20.04.2022
12. 04. 2022 133/2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - TOMA a.s., Otrokovice
12. 04. 2022 132/2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/50H, I/55 a I/49 v rámci stavby silnice II/490 v Bohuslavicích u Zlína
05. 04. 2022 126/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.04.2022 - Otrokovice, Ml. stavbařů, Wolkerova
04. 04. 2022 Dokument "125/2022 - Oznámení o..." již není dostupný.
01. 04. 2022 121/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.04.2022 - Otrokovice, U Letiště
29. 03. 2022 116/2022 - Informace dle ustanovení § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
29. 03. 2022 115/2022 - Výzva k podávání žádostí o grant z rozpočtu města Otrokovice talentovaným dětem a mládeži v roce 2022
25. 03. 2022 114/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.04.2022 - Otrokovice, Bezručova, Dr. E. Beneše, Havlíčkova, J. Jabůrkové, Nádražní, Olbrachtova, tř. Osvobození
25. 03. 2022 113/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.04.2022 - Otrokovice, nám. 3. května 1302, 1877
25. 03. 2022 112/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.04.2022 - Otrokovice, Bartošova, Bří Mrštíků, Hálkova, K. H. Máchy, Napajedelská, Nivy, Spojovací, U Farmy, Zlínská
25. 03. 2022 111/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.04.2022 - Otrokovice-Kvítkovice, Zlínská 230, 240
25. 03. 2022 110/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 07.04.2022 - Otrokovice, Ml. stavbařů, Mánesova, Wolkerova, tř. Tomáše Bati, Štěrkoviště
23. 03. 2022 106/2022 - Pozvánka na 24. zasedání ZMO konané dne 30.03.2022
22. 03. 2022 105/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.04.2022 - Otrokovice, nám. 3. května 1301
22. 03. 2022 104/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2022 - Otrokovice, Dr. E. Beneše 1914
22. 03. 2022 103/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.04.2022 - Otrokovice, Družstevní, Jiráskova, Komenského, Nadjezd, Nábřeží, Obchodní, Objízdná, Tyršova, Třebízského, tř. Tomáše Bati
22. 03. 2022 102/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 06.04.2022 - Otrokovice, Zámostí, Čechova
21. 03. 2022 Dokument "101/2022 - Oznámení o..." již není dostupný.
17. 03. 2022 100/2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava vozovky a chodníku v rámci stavby "Stavba II/490 - Silnice II/490 Bohuslavice u Zlína"
17. 03. 2022 Dokument "99/2022 - Veřejná vyh..." již není dostupný.
17. 03. 2022 95/2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 24.03. do 29.04.2022 - rekonstrukce chodníku ul. Nádražní v obci Otrokovice
15. 03. 2022 Dokument "96/2022 - Oznámení za..." již není dostupný.
15. 03. 2022 92/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.03.2022 - Otrokovice, Bařinky, Hložkova 1882, 1905
11. 03. 2022 88/2022 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.03.2022 - Otrokovice, Napajedelská, nám. 3. května

XML