« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Oznámení přípravků nebezpečných pro včely - řepka ozimá 20.-22.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Otisk podacího razítka:
<br> Oznámení podle 5 51 odst.1 písm.a) a b) a odst.2 písm.a) zákona č.326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,v platném zněníl,& 9 a 5 10 vyhlášky č.327/2012 Sb <.>,o ochraně včel,zvěře,vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin2
<br> Oznamuji tímto3 a) aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely4.místně příslušnému obecnímu úřadu (nejpozději 48 hodin před aplikacz).dotčeným chovatelům včel (majitelé včelstev v dosahu 2 km od hranic ošetřovaného pozemku nejpozději 48 hodin
<br> před aplikací)
<br> b) aplikaci přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku,který je součástí honitby EI oprávněnému uživateli honitby (nejpozději 3 dny před zahájením aplikace) D Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ) (nejpozději 3 dny před zahájením aplikace)
<br> 1) Uživatel pozemku - ošetřovatel porostu amo.- název firmy,sídlo,IČ; fo.-jméno,příjmení,adresa,datum narození):
<br> _AGRAS Želatovice,a.s <.>,Želatovice 203,751 16
<br> Případný otisk razítka:
<br> 2) Jméno a příjmení a telefonické spojení (či jiný kontakt) na osobu,která jedná jménem osoby v bodě 1 a přijímá oznámení o případném úhynu zvěře:
<br> _Tomáš Talla,tel.: 736 489 788,váha Želatovice tel.: 581 290 440
<br> AGRAS Želatovice,a.s.751 [G_Žclamvioc 203
<br> IC: 25 36 06 63
<br> DIČ: CZ25360663 -n <.>
<br> 3) Údaje o aplikaci přípravku:
<br> Katastrální území Číslo půdního Výměra Plodina Předpokládané Přepokládaný bloku dle (ha) datum aplikace čas aplikace LPISu (den,měsíc,rok) (u přípravků (popř.parc.číslo) nebezpečrg'fch pro včely) Kozlovice u Přerova,1802/2 36,35 Řepka ozimá od 20.4.2021 7:00 - 23:00 * Přerov,Tučln do 22.4.2021 * Říkovice u Přerova 4603/4 4,65 Řepka ozimá od 20.4.2021 7 :00 - 23:00 * do 22.4.2021 * Říkovice u Přerova 4603/5 5,92 Řepka ozimá od 20.4.2021 7:00 - 23:00 * do 22.4.2021 * Říkovice u Přerova,4705/3 6,19 Řepka ozimá od 20.4.2021...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz