« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SSZ 4.457 PKD-78322/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SSZ 4.457 PKD-78322/2021
V1 4 V1 4 V1 4 KC < chodník ZF 4.0 m 13 VC+ZBC^ VC'' VE KE< VB VC' 5.0m VD>' VE' VB' PB RPB' 7 PC DPC 8 PC' DPC' 9 10 11 12 PD' PD PE' PE 4.0 m SA> VA+ZBA^ VA' SA>' 14 4 DCA' 5.5 m VA'' 1 PA DPA 2 DCA 15 5 6 PF' DPA' DPF' VB'' PG' RPG' PB' RPB' PG C CA' C CA'' C CA''' C CA PA' 16 PF DPF 3 VD> 11 PN1 IS19d-l A 22 5 KRČ 1 CHODOV C 4 a P 4 I S 4 c I S 4 c N á k u p n í z ó n a D B K P A N K R Á C C e n t r u m K R Č L I B U Š A 1 9 E 7 b I P 2 2 chodník P 4 I P 1 5 a B U S M H D V J E Z D P O V O L E N I P 1 5 b p r o c í l e s l e d u j c í l M K U N R A T I C E K A Č E R O V Z Á B Ě H L I C E K R Č E 1 3 C 9 a A19 I S 2 0 E 1 2 7,5 t M I M O V O Z I D E L S K A N S K A C 4 a C 4 c P 4 P2 C 9 a I S 2 0 MIMO VOZIDEL DO AREÁLU SKANSKA 7,5 t E 1 3 E 5 B 4 C 1 0 a I S 1 9 d - p A 2 2 c e n t r u m 9,5 B R A N Í K 2.5 CHODOV 1KRČ 5 A22 IS19d-l P2 C10b P 4 IP19 I P 1 9 6 t IS4b PANKRÁC CENTRUM IS3c BRNO C4a C 4 a V9 a V9 a I S 3 c 1 T E P L I C E I S 9 c B 4 E 1 3 7,5 t I P 1 E 1 3 O K R U H M Ě S T S K Ý I Z 2 a IP 1 9 B 4 E 1 3 7,5 t I S 4 a L I B U Š I S 3 d H R.K R Á L O V É M L.B O L E S L A V A 1 9 I S 4 c S P O Ř I L O V 0,05 0,5 0 0,55 0,2 5 - 0,7 5 0,050,15 0,15 5x0,03 5x0,03 Poznámka: Signální a varovné pásy pro osoby se zrakovým postižením jsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z dubna 2012 a vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.Povrch signálních a varovných pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od okolí.Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od těchto pásů musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu a varovnému pásu vizuálně kontrastní.Ve stanovených případech lze ustoupit od požadavku na vizuální kontrast.Signální pásy musí končit u přirozené nebo umělé vodicí linie.N S u l i c k á P ř e d n á d r a ž í m R a m p y J i ž n í s p o j k y V p o d z á m č í SDZ C9a+IS20+E12 přesunout na nový s...

Načteno

edesky.cz/d/4586085

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz