« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Nové rozhodnutí - Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
ČJ: KUOK 40737/2021 Olomouc 14.dubna 2021
SpZn.KÚOK/16802/2020/OSR/7515
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc.Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Počet listů: XXX
Počet příloh: X
Počet listů/svazků příloh: 0/0
<br> ROZHODNUTÍ
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor
SR KÚOK),jako příslušný odvolací orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 89 odst.1
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),přezkoumal na podkladě odvolání Ing.Jaroslava Horáka,bytem Náves 207/33 <,>
750 02 Přerov - Dluhonice,Pavla Horáka,bytem Náves 152/56,750 02 Přerov -
Dluhonice,Jaroslava Horáka,bytem Náves 152/56,750 02 Přerov - Dluhonice,Milana
Tomečka,bytem Dluhonice 8,750 02 Přerov,podaných shodně dne 18.12.2019 <,>
odvolání spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu,se sídlem Cejl 866/50a <,>
602 00 Brno,odvolání spolku Občanské sdružení Krajina Dluhonice,z.s <.>,(nyní spolek
Krajina Dluhonice,z.s.),se sídlem U Zbrojnice 46/3,750 02 Přerov,a odvolání spolku
Voda z Tetčic,z.s <.>,se sídlem Hybešova 178,664 17 Tetčice,podaných shodně dne
19.12.2019,odvolání Ing.Pavla Ježíka a MUDr.Heleny Ježíkové,oba bytem
U Zbrojnice 46/3,750 02 Přerov,podaného dne 20.12.2019,rozhodnutí Magistrátu
města Olomouce,Odboru stavebního,oddělení územně správního (dále jen Stavební
úřad MMOl nebo stavební úřad),vydané dne 19.11.2019 pod č.82/2019,Sp.zn.: S-
SMOL/175637/2018/OS,č.j.: SMOL/240886/2019/OS/US/Sem.Tímto rozhodnutím
Stavební úřad MMOl,podle ust.§ 94 odst.1 a odst.4 s přihlédnutím k ust.§ 79 odst.1 <,>
§ 90,§ 92 odst.1 a odst.5 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),povo...

Načteno

edesky.cz/d/4582587

Meta

Volby   Dopravní informace   Jednání zastupitelstva   EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz